EBOOK

Grip op
sociale regie

Naar één gezin, één plan, één regisseur


‘De integrale aanpak komt de hulpverlening aan inwoners ten goede’


Marieke Lucassen (gemeente Schagen)