De eDiensten Burgerzaken

'Aan de eenvoud zie je de intelligentie'

Peter van Loon, Projectleider gemeente Etten-Leur

VERHUIZEN

Doorgeven verhuizing

Verhuist de burger náár de gemeente of bínnen de gemeente? De eDienst past zich automatisch aan. Is hij nieuw in de gemeente, dan wordt hij verwelkomd in de gemeente. Heeft hij een gezin, dan kan hij zijn gezinsleden meeverhuizen. Inschrijven op een verkeerd adres is onmogelijk, want de eDienst toont alleen binnengemeentelijke woonadressen. En jij stelt zelf de controles in die je waarschuwen als een bepaalde situatie zich voordoet. Bijvoorbeeld als de burger in onderzoek staat of verhuist naar een adres dat geen woonfunctie heeft. Groene verhuizingen kun je volledig automatisch afhandelen.

Doorgeven emigratie

Het komt regelmatig voor: een burger die op vakantie gaat in het buitenland, de liefde van zijn leven tegenkomt of een leuk huis ziet en besluit zich daar te vestigen. Waar hij ook is, met de eDienst kan hij voldoen aan zijn verplichting om zich uit te schrijven. De eDienst registreert zijn nieuwe adresgegevens. Neemt hij zijn gezinsleden mee? Dan kan hij ook gelijk hun emigratie doorgeven.

Frans Pouw Informatie- en procesadviseur Publiekszaken, gemeente Utrecht

“Het enthousiasme waarmee de medewerkers de eerste eDienst ontvingen, sterkt je wel om ook de andere eDiensten zo snel mogelijk live te brengen.”

REISDOCUMENTEN

Doorgeven vermissing reisdocument

Om misbruik te voorkomen, moet een burger die zijn paspoort of identiteitskaart kwijtraakt, dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente. Met de eDienst geeft hij de vermissing door, waar hij ook is en welk device hij ook bij de hand heeft. Dus ook in het buitenland. Jouw organisatie bepaalt of de eDienst moet waarschuwen als de burger in onderzoek staat. De eDienst verwerkt de vermissing automatisch in Centric Burgerzaken.

Aanvragen reisdocument

Een burger die online een reisdocument aanvraagt, ziet direct of hij nog een reisdocument in bezit heeft. Hij geeft aan welk reisdocument hij aanvraagt, of zijn partner vermeld moet worden en of zijn lengte veranderd is. En hij betaalt het document met iDeal of creditcard. Daarna maakt hij een afspraak. Dit voorwerk bespaart je veel tijd als hij straks aan de balie komt voor de pasfoto en vingerafdruk.

BURGERLIJKE STAND

Aangifte geboorte

Kersverse ouders geven samen hun kind aan. Waar en wanneer zij willen, dus ook vanuit het kraambed, of dat nu in het ziekenhuis staat of thuis. Als een van de ouders zich aanmeldt met DigiD, dan toont de eDienst automatisch ook de gegevens van de partner. En de eDienst denkt mee. Zijn ze getrouwd? Hebben ze al een kind? Is er een akte van naamskeuze? De eDienst stelt alleen die vragen die voor hun situatie van belang zijn. Fouten zijn niet mogelijk. Centric Burgerzaken maakt automatisch een dossier aan voor de burgerlijke stand.

Aangifte huwelijk & partnerschap

Voor twee mensen die hun relatie willen bezegelen is de aangifte van het huwelijk of geregistreerd partnerschap een bijzonder moment. En hoe fijn is het, als ze dat op hun eigen plek en tijd kunnen doen. Ze leggen de datum, tijd en locatie voor de plechtigheid vast. En eventueel hun voorkeur voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Is er al een melding voorgenomen huwelijk of partnerschap? Willen ze een trouwboekje en rode loper? Die betalen ze samen met de leges direct online. Hun aanvraag leidt in Centric Burgerzaken tot een dossier Huwelijk of Partnerschap. Jij kan daar direct mee aan de slag.

Aangifte overlijden

Uitvaartondernemers zijn snel klaar. Ze geven eenvoudig online een overlijden door. Ze betalen direct voor het afschrift en krijgen dat opgestuurd. De aangifte komt automatisch aan in Centric Burgerzaken. En als jij daarmee aan de slag gaat, staat het dossier Overlijden al klaar in de module Burgerlijke Stand.

Uitvaartondernemer Ruud de Wit

“Voor mij als ondernemer is het handig dat we niet meer fysiek langs hoeven komen om aangifte te doen. Niet meer parkeren, geen nummertje trekken in het gemeentehuis. Dat scheelt aardig wat tijd.”

WIJZIGINGEN

Wijzigen aanschrijfnaam

Wil de burger de naam van haar echtgenoot gaan gebruiken? Of juist weer haar eigen naam gaan voeren? De eDienst controleert haar huwelijkse staat en verwerkt de wijziging automatisch in Centric Burgerzaken.

Wijzigen geheimhouding Persoonsgegevens

Met de eDienst is de gemeente 24/7 open voor burgers die vragen hun persoonsgegevens geheim te houden. De eDienst verwerkt de wijziging automatisch in Centric Burgerzaken. Die geeft het weer door aan alle overheidsinstanties die de gegevens gebruiken.

DOCUMENTEN

Aanvragen uittreksel BRP

Een uittreksel verkopen, zoals een boek op internet. Dat is eigentijdse dienstverlening. De gemeente bepaalt welke uittreksels te koop zijn, de inhoud en de prijs. De burger kiest hoe hij het uittreksel wil ontvangen en betaalt met iDeal of creditcard. De eDienst controleert of de aanvrager het uittreksel mag aanvragen. En jij kunt het uittreksel 100% automatisch verwerken, want je hoeft de gegevens van de burger niet meer op te zoeken of over te typen. Je haalt het eenvoudigweg van de printer en stopt het in een envelop.

Aanvragen afschrift Burgerlijke Stand

Heeft de burger een afschrift van de burgerlijke stand nodig, dan bestelt hij dat online. Ook als hij een internationaal afschrift nodig heeft. Voor zichzelf of voor iemand anders? Hij kiest en betaalt. De eDienst controleert en jij kunt het uittreksel 100% automatisch verwerken. Eenvoudig, snel en veilig!

VERKIEZINGEN

Aanvragen kiezerspas of vervangende stempas

Een burger wil in een andere gemeente stemmen. Hij vraagt met deze eDienst online een kiezerspas aan. Is een burger zijn stempas kwijt, dan vraagt met deze eDienst een vervangende pas aan. Ze loggen in met DigiD en geven eventueel een ander bezorgadres op. Geregeld!

Aanvragen volmacht stempas

Een burger kan niet zelf stemmen, ze regelt met deze eDienst een volmacht voor haar partner. Voor beide, gelijktijdige verkiezingen. Ze logt in met DigiD en geeft het adres van de dochter op als bezorgadres. Klaar!

Doorgeven beschikbaarheid stembureauleden

Verkiezingsstress? Laat kandidaat-stembureauleden online hun beschikbaarheid en voorkeuren voor een verkiezing doorgeven. De eDienst verwerkt hun gegevens automatisch in de module Verkiezingen. Dat bespaart je veel tijd!