43 online processen, verpakt in 16 gebruiksvriendelijke eDiensten

Onze eDiensten zijn intelligent: Alles wat bekend of herleidbaar is, wordt automatisch ingevuld. De burger krijgt daardoor nooit onnodige vragen en handmatige invoeringen zijn minimaal. Zo verpakken wij meer dan 40 processen in 14 eDiensten Burgerzaken, zonder dat de burger zich druk hoeft te maken over welk proces hij moet kiezen.

Uittreksel BRP Bewijs van in leven zijn Bewijs van Nederlanderschap Internationaal uittreksel BRP (N/F/D/E) Internationaal uittreksel BRP (N/S/I/T) Uittreksel BRP met historische adressen en overige uittreksels

Geboorteakte Huwelijksakte Akte van partnerschapsregistratie Echtscheidingsakte Overlijdensakte Akte van ontbinding partnerschap

PN Nationaal Paspoort ZN Zakenpaspoort NI Nederlandse identiteitskaart LP Laissez-passer PD Diplomatiek paspoort PZ Dienstpaspoort PF Faciliteitenpaspoort TE Tweede zakenpaspoort TN Tweede nationaal paspoort NP Noodpaspoort

Aangifte huwelijk Aangifte partnerschap Wijzigen aanschrijfnaam

Geboorteaangifte Kopen van afschrift

Overlijdensaangifte Kopen van afschrift

Binnengemeentelijke verhuizing Vervolginschrijving

Kiezerspas aanvragen Vervangende stempas aanvragen

Aanmelden stembureauleden Afmelden stembureauleden Uitschrijven als stembureaulid

Volmacht aanvragen

Geheimhouding wijzigen

Wijzigen aanschrijfnaam

Doorgeven vermissing reisdocument

Verklaring omtrent gedrag aanvragen

Onderzoek aanvragen

Automatische verwerking? Dat bepaal je zelf

De digitale aangiften en aanvragen komen automatisch aan in Centric Burgerzaken. Jouw gemeente bepaalt per eDienst of de online aangiften/aanvragen volledig automatisch, zonder tussenkomst van een medewerker, worden verwerkt, of dat je ze eerst beoordeelt voordat je ze verwerkt. Je kunt ook een combinatie kiezen en alleen aanvragen beoordelen die een geĆ¼ploade bijlage hebben, of waarbij automatische controles afgaan. Of je kiest ervoor om binnengemeentelijke verhuizingen automatisch te verwerken en hervestigingen eerst te beoordelen. Welke gedefinieerde automatische controles jouw gemeente daarbij uitvoert, bepalen jullie ook zelf. Vaak zien wij dat gemeenten eenvoudige processen, zoals Wijzigen aanschrijfnaam of Wijzigen geheimhouding volledig automatisch verwerken.