Slimme dienstverlening


Slimme dienstverlening met de eDiensten Sociaal Domein

Dankzij de eDiensten Sociaal Domein regelen inwoners snel en eenvoudig hun zaken via de site van hun gemeente, van uitkeringsaanvraag tot inkomensverklaring. Op elk moment, overal en op ieder apparaat. Wijzigingen worden direct verwerkt in de backoffice. Dat betekent een effectieve en snelle dienstverlening voor de inwoner en voor de gemeente een flinke besparing op de uitvoeringskosten.

Maak het je inwoners makkelijk,
met digitale dienstverlening
Met de eDiensten Sociaal Domein van Centric regelen inwoners hun zaken snel en eenvoudig online, van uitkeringsaanvraag tot inkomensverklaring. Alle gegevens die bij de gemeente bekend zijn worden bij een aanvraag vooraf ingevuld, dankzij de naadloze integratie met de backoffice. Het voordeel? Alle aanvragen worden uniform afgehandeld. Eventuele vragen worden direct beantwoord en een beschikking is direct als download beschikbaar. Papier komt er niet meer aan te pas, alles gebeurt digitaal. Voor gemeenten betekent het gebruik van de eDiensten Sociaal Domein een klantvriendelijke benadering van inwoners en daarnaast een forse lastenverlichting.

Klaar voor e-dienstverlening

Veel gemeenten hebben elektronische dienstverlening binnen het sociaal domein om goede redenen opgenomen in de doelstellingen op korte en middellange termijn. De eDiensten voor het Sociaal Domein zijn daar helemaal op voorbereid, zowel wat betreft veiligheid, gebruiksvriendelijkheid als efficiënte processen. De volgende features zorgen ervoor dat je de eDiensten zorgeloos kunt inzetten voor je inwoners:


  • Veilig toegang via DigiD: Aansluiting op DigiD is standaard onderdeel van online dienstverlening. Elk jaar worden de eDiensten onderworpen aan een beveiligingsassessment waarbij een externe partij de oplossing toetst aan de beveiligingsnorm die Logius stelt aan een DigiD-aansluiting. Gemeenten krijgen jaarlijks een TPM-verklaring overlegd.
  • Integratie met de Centric-suites: Een belangrijk voordeel van de eDiensten is de nauwe integratie met achterliggende procesapplicaties, waaronder de Suites voor het Sociaal Domein. Dit zorgt voor optimale workflows en hoge datakwaliteit.
  • Eén overzichtelijk portaal voor inwoners: Inwoners doen zaken met de gemeente op één centrale plek. Deze omgeving voor inwoners biedt diensten die beschikbaar zijn afhankelijk van de individuele situatie, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een dossier of de activatie van een dienst door de gemeente.
  • Digitale afhandeling: Veel zaken worden digitaal afgehandeld, door zonder tussenkomst van een professional informatie en documenten online beschikbaar te stellen, data vanuit de bron te bevragen en aanvragen geautomatiseerd te laten verlopen.
  • Privacy: bij het verwerken van persoonlijke gegevens staat privacy voorop. De eDiensten voldoen aan de richtlijnen die de Europese privacywet AVG stelt aan het omgaan met gegevens.