eDiensten Sociaal Domein

Waarom de eDiensten Sociaal Domein?

Gegevens vooraf ingevuld

Gegevens die bij de gemeente bekend zijn, worden vooraf ingevuld bij een aanvraag. Het voordeel hiervan is dat alle aanvragen uniform worden afgehandeld.

Makkelijk voor inwoners

De inwoner heeft snel en eenvoudig toegang tot alle relevante informatie, zoals de hoogte van de uitkering, vakantiegeld en eventuele schulden.

Volledig digitaal

Bij de eDiensten komt er geen papier meer aan te pas. Inwoners kunnen documenten eenvoudig downloaden. Geen papier- en verzendkosten en een stuk milieuvriendelijker.

Direct antwoord

De inwoner krijgt direct antwoord op eventuele vragen en ontvangt een beschikking.

Lagere uitvoeringskosten

Als inwoners zelf zaken regelen, hoeven zij geen beroep te doen op de professionals van de gemeente. Die hebben daardoor meer tijd voor andere belangrijke zaken.

Welke eDiensten zijn er?

Centric biedt eDiensten voor het Sociaal Domein die werken voor gemeenten én voor hun inwoners.

Dit zijn de voordelen:

 • Online selfservice: Dankzij digitale selfservice regelen inwoners hun zaken zelf wanneer het hen uitkomt;
 • Flexibel inzetten: je bepaalt zelf welke dienstverlening je inzet en op welke wijze;
 • Geen beheer: de gemeente wordt volledig ontzorgd, want Centric beheert de oplossing;
 • Altijd up-to-date: De eDiensten worden voortdurend doorontwikkeld, verbeterd en uitgebreid.

Elk aandachtsgebied een eigen eDienst

Mijn inkomen

Met de eDienst Mijn inkomen kunnen inwoners zonder tussenkomst van een professional zelf acties uitvoeren en informatie over de uitkering raadplegen.

 • Real-time inzicht in betalingen;
 • Uitkeringspecificaties en jaaropgaven downloaden;
 • Mutaties doorgeven, zoals een wijziging in werk;
 • Nauw verbonden met Suite4Werken en Inkomen.

Mijn regie

Inwoner en gemeente werken samen aan 1 plan. De professional bepaalt welke onderdelen zichtbaar zijn voor de inwoner. De inwoner kan in de eDienst zelf aan de slag.

 • Tijdlijn van acties en contactmomenten;
 • Contact houden met de professional;
 • Documenten delen en downloaden;
 • Nauw verbonden met Suite4Sociale Regie.

Aanvragen bijzondere bijstand

Inwoners vragen eenvoudig voorzieningen aan via deze eDiensten. Dankzij kennistechnologie kan de eDienst direct een besluit nemen en ontvangt de inwoner direct een beschikking.

Direct duidelijkheid voor de inwoner;

 • Rapport en beschikking worden meteen aangemaakt;
 • In Suite4Inkomen staat alles klaar voor de betaling.

Aanvragen bijstand levensonderhoud

Voor digitale bijstandsaanvragen voor levensonderhoud. Via een intelligente vragenboom worden alleen de relevante gegevens gevraagd. De inwoner voegt enkel de noodzakelijke bewijsstukken toe.

 • Relevante gegevens vooraf ingevuld;
 • Filter op kansloze aanvragen;
 • Relevante bewijsstukken uitvragen;
 • Direct een werkproces in de Suite4Inkomen.

Aanvragen bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Ondernemers kunnen zelf hun Bbz-aanvraag digitaal indienen met daaraan gekoppeld een versnelde beoordeling en afhandeling.

 • Ondernemers kunnen 24/7, waar ze ook zijn en vanaf elk apparaat hun aanvraag indienen;
 • Ondernemers hebben sneller duidelijkheid;
 • Gemeenten besparen geld, omdat de inschakeling van externe adviesbureaus voor de kredietbeoordeling beperkt wordt;
 • Gemeenten besparen veel tijd en daarmee geld omdat ondernemers de informatie zelf verzamelen en invullen;
 • Er is sprake van een consistente en objectieve besluitvorming omdat iedere aanvraag op dezelfde manier wordt behandeld;

De Bbz-regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers met financiële problemen. Met de eDienst Aanvragen bijstandverlening zelfstandigen kunnen zij nu zelf een aanvraag digitaal indienen. Dankzij de versnelde beoordeling en afhandeling krijgen ondernemers sneller uitsluitsel over hun aanvraag. Ben je benieuwd naar de digitale Bbz-aanvraag? Bekijk de demo-video!

Antwoord op vragen vóórdat ze gesteld worden
De winst van de eDiensten voor gemeenten en inwoners gaat verder dan gebruiksgemak, effiëntie en vlotte dienstverlening: Zo laat de praktijk zien dat gemeenten veel minder vragen krijgen omdat inwoners eenvoudig zelf online het antwoord op hun vragen vinden.
Waarom gemeenten gaan voor de eDiensten van Centric
 • De eDiensten zijn nauw geïntegreerd met de achterliggende domeinspecifieke systemen voor maximale efficiëntie;
 • De eDiensten ontwikkelen we samen met gemeenten en inwoners;
 • Centric is nauw betrokken bij initiatieven van klanten, zoals pilots en fieldlabs waarbij ook VNG Realisatie een rol speelt;
 • Wij hebben de kennis en knowhow in huis om de inzet van eDiensten te begeleiden tot en met het moment dat inwoners er mee aan de slag kunnen en je er als gemeente de vruchten van plukt.