Digitale diensten?

Inwoners 24/7 van dienst zijn? Ja, dat kan.

Sinds de decentralisaties is er in het sociaal domein veel veranderd en de transformatie is nog in volle gang. Meer dan voorheen kijken gemeenten kritisch naar de inrichting van hun bedrijfsvoering en zoeken zij naar manieren om inwoners slim en snel te bedienen. Online selfservice biedt de oplossing, voor gemeenten én hun inwoners.

Slimme dienstverlening? Daarvan profiteren inwoners én gemeenten

  • Gemeenten willen efficiënter werken en kosten besparen. Concreet vertaald: minder administratie en meer automatisering.
  • Inwoners verwachten dat ze makkelijk, snel en 24/7 zaken kunnen doen met de gemeente. Door zélf zaken te regelen, eventueel met passende ondersteuning. En alleen waar nodig met tussenkomst van een professional.

‘‘Online krijgen inwoners vaak direct antwoord op hun vraag.’’

Mario de Wit Medewerker Sociale Zaken bij de gemeente Sluis

Waar is winst te halen?

De dienstverlening van een gemeente binnen het sociaal domein is heel divers. Van het aanvragen van inkomensondersteuning of Wmo-hulp tot jeugdzorg en begeleiding naar werk: professionals bij de gemeente zitten nooit stil. Om te ontdekken waar het sneller of efficiënter kan, loont het om te kijken naar arbeidsintensieve of veel voorkomende diensten. Daar zit namelijk de winst:

Aanvragen behandelen

Levensonderhoud & Bijzondere bijstand

Mutaties verwerken

  • Wijziging in inkomsten
  • Wijziging in werk
  • Vakantiemelding

Informatie verstrekken

  • Gedane betaling
  • Jaaropgave & Uitkeringsspecificatie

Veilig, betrouwbaar en goed bereikbaar

Online dienstverlening moet veilig en betrouwbaar zijn en ook de bereikbaarheid moet zijn gewaarborgd. Daar zorgen wij voor bij onze eDiensten. Zo werken ze uiteraard met DigiD en voldoen ze aan de regels van de AVG. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.