Managed EDI

"Betalen naar verbruik en ondersteuning op maat voor kleine en grote bedrijven"

In een steeds meer digitale wereld, nemen ook de eisen op het gebied van data-uitwisseling toe. Een goede inrichting van uw EDI-oplossing is onmisbaar geworden in steeds meer branches. Ontdek daarom het gemak van Managed EDI.

Top 5 voordelen van Managed EDI

Groeit met uw
organisatie mee:
van klein tot groot

Tijdwinst
voor IT &
Business

Optimale ondersteuning
bij vragen of
problemen

Snellere afhandeling
van verzoeken
en wijzigingen

Door ketenregie betere
voorspelbaarheid en kortere
doorlooptijd van projecten

Managed EDI

Ons totaalconcept noemen wij Managed EDI. Centric levert hiermee een flexibel en schaalbaar EDI-platform dat geschikt is voor alle branches. Wij sluiten aan op uw backofficesysteem voor volledige en automatische integratie. Veel branches sluiten wij aan met standaard connectoren en modules opgebouwd in ons portfolio van de afgelopen 25 jaar. Het platform richt zich primair op communicatie, vertaling en controle van data en kan data uitwisselen met klanten en leveranciers maar ook met de overheid of uw webshop. Een veelzijdig platform met ondersteuning voor veelvoorkomende standaarden zoals o.a. EDIFACT, XML en TRADACOMS. Met onze Centric Messaging Service sluiten wij aan op uw klanten via AS2, X.400, (O)FTP/OTP of modernere protocollen zoals SOAP/Webservices.

Hoe houdt u grip op de toegenomen complexiteit van EDI?

Elektronische data-uitwisseling speelt een essentiële rol in uw bedrijfsproces. Maar terwijl uw organisatie groeit, neemt ook de complexiteit van uw EDI-proces toe. Niet alleen stijgt het aantal ketenpartners, deze partners worden ook nog eens veeleisender waarbij ze steeds meer data willen uitwisselen. Omdat het gebruik van EDI sterk toeneemt, gaan informatiebeveiliging, continuïteit en schaalbaarheid een grotere rol spelen. IT-partners die snel schakelen zijn daarbij soms moeilijk te vinden. Veelgehoorde klachten over EDI-projecten zijn onvoorziene kosten en lange doorlooptijden. Waar EDI moet besparen is de beleving bij bedrijven zeker niet altijd zo.

Servicegeoriënteerde EDI-partner

Wij zijn een servicegeoriënteerde EDI-partner en koppelen het platform aan een supportmodel op maat. U kunt daarbij kiezen voor een standaard overeenkomst of een overeenkomst met verhoogde reactie- of afhandelingssnelheden met daarbij een set aan optionele diensten die u meer inzicht bieden in uw data maar vooral grip opleveren in de complexe wereld van EDI. Met onze ketenregiedienst maken wij EDI nog net iets makkelijker voor u. Wij schakelen bij kleine of grote wijzigingen direct met uw handelspartners. Dit zorgt voor meer grip en kortere doorlooptijden.

EDI de standaard voor data-uitwisseling

In vele branches in Nederland en Europa is EDI de standaard voor data-uitwisseling. Maar nu het uitwisselen van data steeds bedrijfskritischer wordt, neemt ook de complexiteit en vraag van uw klanten toe. Centric helpt bedrijven hun EDI-oplossing veilig, betrouwbaar en makkelijk te houden. Centric heeft een sterke focus op Managed EDI, onze SaaS-dienst waarmee u het EDI-beheer volledig bij Centric belegt. Inzicht, grip en continuïteit zijn hierbij kernwoorden. Zo kunt u zich optimaal richten op uw verdere bedrijfsvoering