Centric Publieksverslag 2020


Supply Chain Solutions

Met de divisie Supply Chain Solutions biedt Centric innovatieve oplossingen en diensten waarmee bedrijven in de retail, logistiek/groothandel en bouw hun processen kunnen optimaliseren. De focus ligt hierbij vooral op winkelautomatisering (inclusief de continuïteits- en IMAC-diensten naar de winkel) en warehouse-automatisering. Een belangrijk kenmerk van ons portfolio is dat al onze oplossingen en diensten worden ontwikkeld met het oog op efficiëntie en transparantie in de logistieke keten. Supply Chain Solutions is vooral actief in de Benelux en Scandinavië. Via ons partnernetwerk ondersteunen we ook klanten in andere landen.

Hoewel de coronacrisis in 2020 een forse wissel trok op de markten waarin Centric Supply Chain Solutions actief is, zijn we er toch in geslaagd een positieve bijdrage te leveren aan het resultaat. Zo profiteerden we bijvoorbeeld van het feit dat consumenten tijdens corona meer online bestellen en tijdens het winkelen een consistente winkelbeleving verwachten. Het betaalplatform Omnichannel Retail Suite van Centric sluit hier goed op aan. Verder was het positief dat de dienstverlening naar foodretailers tijdens de COVID 19-pandemie grotendeels doorgang kon vinden. De toename van online verkopen resulteerde ook in een sterke groei van onze activiteiten op het gebied van warehousemanagement. Met Locus WMS van Centric hebben bedrijven alle functionaliteiten in huis om goed invulling te geven aan het orderpickproces rond e-commerce. We sloten 2020 af met een aantal nieuwe klantovereenkomsten, waaronder Apoteket in Zweden, Amazing Oriental, Kees Smit en NS Retail.

Retail

Automatische productherkenning Om succesvol innovatieve oplossingen te ontwikkelen, houden we continu de technologische trends en ontwikkelingen in de markt in de gaten. Zo kunnen we met Artificial Intelligence (AI) onze klanten interessante use cases bieden; van fraudepreventie tot en met het ondersteunen van volledig kassaloos winkelen. In 2020 voerden we bij een supermarkt een Proof of Concept (PoC) uit voor automatische productherkenning met camerabeelden op basis van AI-technologie. Met de Centric-app scant de consument de producten en de achterliggende businesslogica die nodig is om de kassabon op te maken en te betalen. Dit wordt als een webservice ondersteund vanuit de Omnichannel Retail Suite van Centric. Het tonen van de juiste prijzen en promoties op de telefoon en het betalen met bijvoorbeeld Tikkie, zorgen dat de klant volledig kassaloos kan winkelen. Samenwerking met collega’s in Roemenië en Litouwen Onze Nederlandse teams werken samen met hun collega’s van Centric Roemenië, waar een team van 35 developers en architecten deel uitmaakt van ons Retail Center of Expertise. Ook in Litouwen werken we samen met data analists aan innovatieve oplossingen voor retailers. Slimme route Dit jaar voerden we ook een geslaagde Proof of Concept (PoC) uit om consumenten op een slimme manier door een winkel te leiden op basis van een smartphone en boodschappenlijst. Met AR wordt de slimste route geprojecteerd op een scherm en wordt additionele winkelinformatie getoond. AR-technologie wordt dus steeds meer geschikt voor toepassingen om de winkelbeleving ̶ zowel fysiek als virtueel ̶ op een hoger niveau te brengen. Bekijk voor meer informatie hierover het Centric-webinar: The Next IT-wave in Retail.

Apoteket Dit jaar zijn we gestart met het onboarden van Apoteket, de grootste apotheek- en drogisterijketen in Zweden. In dit project worden interfaces gerealiseerd met systemen die zeer gevoelige klantdata bevatten. Hierdoor zijn er op het gebied van security tal van voorzieningen getroffen. Apoteket migreert in een as-is-situatie naar de Omnichannel Retail Suite. Met dit betaalplatform kan de keten de klantervaring verder verhogen, bijvoorbeeld door selfservice-concepten te introduceren.

Action In verschillende Europese landen waar winkelketen Action sterk uitbreidt met nieuwe filialen werden we in 2020 geconfronteerd met winkelsluitingen als gevolg van de coronamaatregelen. Buiten deze beperkingen is onze dienstverlening aan Action onverminderd voortgezet. Daardoor kon Action vorig jaar weer nieuwe winkels openen in de Benelux, Frankrijk, Italië, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Polen. Als hoofdaannemer is Centric verantwoordelijk voor zowel de roll-out als het beheer. Hiervoor werken we samen met lokale dienstverleners binnen de retailmarkt. We zijn er trots op dat we samen met hen invulling kunnen geven aan de ambitieuze groeiplannen van de keten in het buitenland.

Lockdown Vanwege de lockdowns werden bij veel van onze klanten investeringen noodgedwongen gestopt of uitgesteld. Dit gold onder andere voor A.S. Watson groep, waar Kruidvat, ICI PARIS XL, Trekpleister en Prijsmepper onder vallen. In 2020 zouden alle 1.700 winkels in België en Nederland worden voorzien van nieuwe backoffice-hardware. Door corona werd het project pas na de zomer opgestart. In nauwe samenwerking met het klantteam voorzag Centric in twee maanden tijd alle 1.700 winkels van de nieuwe apparatuur ̶ een roll-out record binnen de Benelux!

Transport

Dit jaar migreerden we al onze oplossingen voor transport naar Microsoft .NET en SQL Server. De meeste klanten zijn nu over op deze moderne omgevingen. Deze technologie-switch is van groot belang, omdat een steeds groter deel van onze klanten in de toekomst gebruik wil maken van ons aanbod vanuit de Microsoft Azure-cloud. Dit vanwege onder andere de hoge beschikbaarheid, security, mobile device management, naadloze integratie met de Microsoft 365-producten en tools als Power BI. Deze aspecten zijn van groot belang voor de continuïteit van de IT van onze klanten.

Centric Logistic Data Exchange-platform De transportsector had niet alleen te kampen met corona, ook de Brexit had een grote impact op de sector. Daarnaast is de druk op de transportsector nog altijd enorm, zijn de marges beperkt en worden standaardisatie en het geautomatiseerd uitwisselen van data steeds belangrijker. Wij speelden op deze ontwikkelingen in door Centric Logistic Data Exchange door te ontwikkelen. Dit is een oplossing voor het probleemloos aansluiten van verschillende transportplatforms, ERP’s, WMS’en en TMS’en van derden. Het Logistic Data Exchange-platform is onderdeel van het Centric Data Exchange-platform dat ook wordt gebruikt door lokale overheidsinstanties.

Standaard interfaces Door standaard interfaces te ontwikkelen voor de Omnichannel Retail Suite kunnen we klanten eenvoudig aansluiten, zonder kostbare investeringen. In 2020 hebben we op deze manier onder andere Tailormade (Gent), LeGrand (Boxtel - in combinatie met Locus WMS) en Geevers (Veldhoven) gekoppeld aan het platform.

Logistics

De functionaliteit van het warehousemanagementsysteem Locus WMS bewijst al jarenlang zijn waarde bij talloze klanten. Volledig digitaal inzicht in alle processen in het distributiecentrum, op ieder moment de exacte locatie van de goederen en de taakgerichte aansturing van mensen of mechanisatie; samen vergroten ze de efficiëntie en accuratesse. Door COVID-19 is het consumentengedrag veranderd. Dit leidde tot kansen voor Locus WMS waar het gaat om aansturing, mechanisering en robotisering. Afgelopen jaar verwelkomden we COHE en DSG als nieuwe klanten en maakten we bestaande klanten, zoals de Belgische organisatie Varo, future ready.

Varo Varo is specialist met meer dan zestig jaar ervaring in de wereldwijde distributie van doe-het-zelf materiaal. Na een update van Locus WMS is Varo klaar voor de verkoop van artikelen via e-commerce. Het bedrijf uit de Lier zag de verkopen via e-commerce groeien en heeft Centric gevraagd hierbij te ondersteunen. Met de update kan Varo weborders combineren met reguliere orders. De organisatie is hiermee volledig toekomstproof.

Vooruitblik

Supply Chain Solutions start 2021 met een goed gevulde orderportefeuille.

Het is voor dit jaar belangrijk dat we onze dienstverlening nauwgezet blijven afstemmen op de vraag van klanten. Er zijn in 2020 diverse programma’s gestart die verder vorm krijgen in 2021 en onze deliverycapaciteit in lijn brengen met wat de markt vraagt. Bijvoorbeeld het Astea-project voor het uniform vormgeven van samenwerking binnen de divisie.

Hierbij is verdere intensivering van de internationale samenwerking binnen deze divisie een belangrijke voorwaarde. We willen in de verschillende landen een eenduidige wijze van dienstverlening bieden, zodat de voorspelbaarheid toeneemt en hergebruik van best practices geborgd is.

We zien dat binnen onze segmenten de vraag naar een commercieel afrekenmodel voor de Omnichannel Retail Suite toeneemt. Dit in verband met onder andere flexibiliteit en schaalbaarheid. De voorkeur gaat hierbij uit naar een commercieel model dat gebaseerd is op een abonnement-fee in plaats van investeringen aan de voorkant. Ook in 2021 onderzoeken we de mogelijkheden hiervoor en starten we met een Proof of Concept (POC).

Er staan in 2021 een aantal grote uitrollen bij klanten gepland, waaronder Carrefour (België), COOP (Nederland) en Apoteket (Zweden). Parallel aan deze uitrollen werken we aan innovaties die onze positie op langere termijn zekerstellen. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van ontsluitingen naar derde partijen die consumenten-apps bouwen voor de retail.