Centric Publieksverslag 2020


Solution Engineering

De rol van technologie in de samenleving en het bedrijfsleven blijft groeien. Bedrijfsmodellen worden gedigitaliseerd en bedrijfsprocessen worden in toenemende mate ontsloten naar klanten en ketenpartners. Tegelijkertijd is er een niet-aflatende stroom van nieuwe technieken, zoals Machine Learning, Internet-of-Things, Blockchain en Augmented Reality.

Een groot deel van de uitdagingen waar organisaties voor staan, wordt ingevuld met standaardoplossingen. De flexibiliteit van standaardoplossingen is echter meestal beperkt tot het configureren van de beschikbare functionaliteit ̶ de rest staat grotendeels vast. Het bedrijfsproces moet zich dus aanpassen aan de mogelijkheden van de software. Centric Solution Engineering biedt de flexibiliteit om out-of-the-box met bedrijven mee te denken over het realiseren van een oplossing die voor honderd procent past bij de behoeften van de opdrachtgever. Wij ontwikkelen platform- en maatwerkoplossingen die organisaties helpen bij hun digitale transformatie. Simpel gezegd zijn wij er voor die businessuitdagingen die niet opgelost kunnen worden met de standaardoplossingen van Centric. Omdat wij ernaar streven dat onze maatwerkoplossingen perfect aansluiten op de behoeften van opdrachtgevers, werken we zij aan zij met opdrachtgevers om met advies, Proof-of-Concepts en DevOps-teams businessuitdagingen te vertalen naar hoogwaardige en duurzame IT-oplossingen.

In 2020 namen we de strategische beslissing om ons te focussen op de kernactiviteiten van Solution Engineering. Ook werkten we aan het verder professionaliseren en vereenvoudigen van het besturingsmodel (governance) en hebben we stappen gezet om het rendement van de commerciële activiteiten verder te vergroten. Dit alles leidde in de tweede helft van 2020 tot een verbetering van het financiële resultaat. We verwachten dat deze trend doorzet in 2021. In 2020 hielpen we verder veel organisaties met een passende IT-oplossing voor hun bedrijfsprocessen. Zo nam Solution Engineering alle Microsoft custom developed applicaties van Smurfit Kappa in beheer. In opdracht van FCI zijn we gestart met het volledig vernieuwen van het factoringsplatform, zodat de internationale factoring voor de ruim vierhonderd aangesloten banken nog soepeler verloopt.

’Richting de markt gaan we ons nog nadrukkelijker positioneren op de thema’s digital transformation, DevOps, Security en Cloud’

Vooruitblik

In 2021 bouwen we voort op het in 2020 gelegde fundament. We nemen afscheid van de laatste activiteiten die niet tot onze kern behoren en stroomlijnen de overige activiteiten. Dit stelt ons in staat om in de toekomst sneller te kunnen opschalen zonder kwaliteitsverlies. Interne kernthema’s voor 2021 zijn het organisatiebreed invoeren van DevOps, het verder uniformeren van processen en tools en het verdiepen van onze samenwerking met andere Centric-onderdelen. Richting de markt gaan we ons nog nadrukkelijker positioneren op de thema’s digital transformation, DevOps, security en cloud. In 2022 voegen we hier het thema data-analytics aan toe.