Centric Publieksverslag 2020


Professional Staffing

Naast de krapte op de arbeidsmarkt zien wij dat IT-technologie zich in een enorm tempo blijft ontwikkelen. Corona heeft versnelling gebracht in adoptie van cloudtechnologie. De inzet van samenwerkingstools zoals bijvoorbeeld Microsoft Teams, remote desktopapplicaties en werkplek(beheer) op afstand hebben een sterke groei laten zien. Deze ontwikkeling maakte dat technologie vendors versneld investeerden in het doorontwikkelen van samenwerkingtools en cloud-technologie om het plaatsonafhankelijk werken te faciliteren. Daarnaast worden bedrijven door het thuiswerken zich steeds bewuster van security, omdat zij zich willen wapenen tegen aanvallen en hun intellectuele eigendommen willen veiligstellen.

De al aanwezige krapte aan medior en senior IT-specialisten op de markt blijft bestaan. Doordat de impact van corona en de lockdowns onduidelijk was, waren degenen die wel een overstap overwogen extra voorzichtig om deze stap ook daadwerkelijk te zetten. Naast de opkomende cloud-technologie groeit de behoefte aan nieuwe kennis en kunde van bijvoorbeeld dataspecialisten die bedrijven kunnen helpen bij de keuze van hun dataplatformen. Vanwege de vraag uit de markt blijft werving van medior en senior IT-specialisten een topprioriteit voor Professional Staffing.

Een andere opkomende trend is dat bedrijven steeds meer open staan voor het gezamenlijk ontwikkelen van jong talent.

Professional Staffing werft gericht binnen de doelgroep van afgestudeerden om in deze behoefte te voorzien.

Zo zijn we in 2019 gestart met Qmagic, een label voor starters in de IT. Met Qmagic bieden we deze IT’ers niet alleen mooie opdrachten, maar ook carrièreperspectief. Qmagic dient hierbij als springplank naar Centric.

In totaal hebben we in 2020 meer dan 50 IT-professionals aan een baan in de IT geholpen en hebben we een groei bewerkstelligd van 200 procent. Naast Qmagic Nederland breiden we in 2021 uit met Qmagic België.

Onze activiteiten Professional Staffing opereert dagelijks in Nederland, België en Scandinavië met ruim veertienhonderd collega's bij zowel interne als externe klanten. Onze activiteiten zijn te verdelen in vier disciplines:

  1. IT-professionals Onze IT-professionals verzorgen onder andere on-site support en helpdeskservices, ontwikkeling en beheer van software, applicatiebeheer, Microsoft Office 365-implementaties en cloudmigraties.
  2. XCENT De professionals van XCENT helpen gemeenten en provincies om hun ondersteunende systemen voor primaire processen slim en efficiënt in te zetten. Ook biedt XCENT ondersteuning bij functioneel beheer en specialistische uitvoerende taken in gemeentelijke domeinen zoals belastingen, begraafplaatsadministratie, financiën, informatiebeheer, personeels- en salarisadministratie, public affairs, sociaal domein en vergunningen.
  3. Qmagic De IT-professionals van Qmagic helpen klanten op het gebied van servicedesk, werkplekbeheer, buitendienst en magazijnwerk. Dit doen we voor zowel externe klanten als voor de Centric-organisatie.
  4. Financial Professionals Onze financial professionals helpen organisaties om in control te zijn over hun business- en projectprestaties. Door onze kennis van techniek en finance te combineren met een pragmatische en klantgerichte aanpak zijn wij in staat om optimalisatiemogelijkheden en kostenbesparingen snel voor de klant in beeld te brengen.

Naast deze klassieke detacheringsactiviteiten, talentontwikkeling (de ontwikkeling van ‘21e-eeuwse vaardigheden’) en de ontwikkeling van technische skills, investeerde Professional Staffing het afgelopen jaar in drie kennisspecifieke domeinen:

  • Digital strategy
  • Software Enabled Solutions
  • Decision Intelligence

Software Professionals

Infrastructure Professionals

Financial Professionals

Test Professionals

Care Professionals

Algemene ontwikkelingen 2020 Het jaar 2020 was er een met twee gezichten. Voor veel bedrijven was de impact van corona groot. Doordat Centric Professional Staffing een breed klantenportfolio heeft en voornamelijk actief is in sectoren die minder hard zijn geraakt door corona, gingen onze diensten veelal gewoon door. De vraag naar de implementatie van thuiswerkoplossingen was groot.

In 2020 zijn alle Staffing-activiteiten binnen Centric Nederland en België samengevoegd. Hierbij zijn de resource en recruitmentactiviteiten onder één directie ondergebracht. Vanwege de coronapandemie is dit proces versneld ingezet en met succes.

Door de capaciteitsaanvragen voor professionals vanuit heel Centric centraal te beleggen bij Resourcing & Recruitment Support, is een enorme efficiencyslag gemaakt. Interne en externe klanten konden zich hierdoor blijven richten op hun core business en onze professionals kwamen niet onnodig zonder opdracht in de nog altijd krappe arbeidsmarkt.

In Scandinavië werden alle IT-activiteiten onder één management gebracht om onze dienstverlening te integreren en versterken, zowel vanuit onze negen Scandinavische kantoren als in combinatie met onze nearshore supportoplossingen in Litouwen. Hoewel de gevolgen van corona een drukkend effect hadden op de Scandinavische activiteiten, zat onze organisatie hier eind 2020 alweer op haar omvang van vóór corona.

'Software Enabled Solutions biedt een uniek aanbod van professionals met specifieke domeinervaring'

Multidisciplinaire benadering en Digital strategy Centric Professional Staffing levert diensten op basis van een analyse van het specifieke bedrijfsprobleem en helpt klanten met een cloudroadmap, implementatie, begeleiding, coaching en opleidingen. We helpen klanten een totaalbeeld te vormen van hun eigen bedrijf, waardoor ze oplossingen kunnen ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en onderhouden die perfect passen bij de organisatie en de zakelijke behoeften, in afstemming met (strategische) business en IT.

De multidisciplinaire benadering van onze resourcing- en kennisgecentreerde diensten (Resources as a Service en Knowledge as a Service genoemd) garanderen bedrijfsoplossingen op basis van specifieke behoeften van onze klanten. Binnen deze benadering worden industriestandaarden en methodologieën gecombineerd met klantgerichte solution engineering, architectuur en operaties.

Software Enabled Solutions Hoewel standaardisatie in de moderne cloudgerichte IT-omgevingen de onmiskenbare trend is, is er ook de beweging dat onze klanten een specifieke IT-strategie specificeren voor bedrijfsoplossingen die hun unieke propositie en onderscheidend vermogen laten zien.

Software Enabled Solutions biedt daarvoor een uniek aanbod van professionals met specifieke domeinervaring die de afstemming van kleinere, gespecialiseerde bedrijven of eenheden met hun IT-afdeling ondersteunen en hen helpen bij het ontwikkelen en beheren van oplossingen voor hun specifieke bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden. Klein, pragmatisch, gericht op zeer specifieke bedrijfsniches, waarbij gestandaardiseerde softwareontwikkeling, data science, applicatiehosting en functionele en technische applicatiebeheerprocessen worden toegevoegd aan onze unieke bedrijfsprocessen en procedures voor klanten. Dit gebeurt uiteraard altijd in lijn met de normen, regels en voorschriften van de klant.

Decision Intelligence Een goed voorbeeld van de manier waarop Professional Staffing specifieke zakelijke eisen vertaalt naar standaardoplossingen voor onze klanten, is Decision Intelligence. Onze BI- en data science-professionals hebben een Centric-raamwerk ontwikkeld voor best practices in organisatorische besluitvorming. De specifieke kenmerken van de zakelijke behoeften van onze klanten, gebaseerd op de analyse van de specifieke keten van oorzaak en gevolg, zorgen voor een oplossing die past bij de behoeften van onze klanten en die de doelen van de digitale strategie en transformatie mogelijk maakt.

Flynth Advies & Accountants Flynth Advies & Accountants heeft Centric Professional Staffing gevraagd mee te denken in het realiseren van, in eerste instantie, een digitaliseringslag van de administratieve processen van haar eindklanten.

De eindklanten van Flynth, variërend van vof’s tot mkb en grotere organisaties werd de mogelijkheid geboden de analoge papierstromen digitaal aan te leveren. Door de installatie van een aantal standaard- en maatwerkapplicaties voor de klanten van Flynth zijn zij in staat gesteld om snel, efficiënt en met een hoge kwaliteit onder andere hun maand- en jaarcijfers aan Flynth aan te leveren en gecategoriseerd (digitaal) op te slaan.

Na inventarisatie van wensen, eisen en (landelijke) klantomgevingen heeft Professional Staffing Flynth kunnen ondersteunen met het inrichten van de zogenaamde ‘Flynth Brigade’. Dit Centric-team, bestaande uit ervaren IT-professionals, was verantwoordelijk voor het remote installeren van de benodigde software en het begeleiden van de klant bij het eigen maken van de functionaliteit van deze applicaties. Met een volledig ingerichte Supportdesk en Planbureau is dit project met een zeer hoge klanttevredenheid afgerond, binnen het budget en binnen de planning.

Na deze succesvolle samenwerking heeft Flynth Centric het landelijke vervolgproject gegund, genaamd ‘IT Connect’. Professional Staffing bemenst 50% van het IT Connect Projectteam. Dit Centric-team is gezamenlijk met het interne Flynth-team ingezet om meer dan 40 Flynth-kantoren verspreid door heel Nederland te begeleiden in het vernieuwen van de huidige IT-infrastructuur. VDAB VDAB is de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, een overheidsbedrijf dat al jarenlang een trouwe opdrachtgever is van Centric Professional Staffing. In 2020 heeft Centric bij VDAB veel profielen op strategisch niveau ingezet, zoals projectmanagers en teamleiders voor verschillende development-teams. Daarnaast leverde Centric domeinarchitecten, (Java-)ontwikkelaars en specialistische profielen zoals automation-testers en data-analisten. Vanwege deze innige samenwerking en de hoge mate van tevredenheid heeft de VDAB ook aan Centric gevraagd om expertise bij het opzetten van een nieuwe organisatietak, gericht op het rekruteren van al aanwezige (in house) IT-profielen. De goede samenwerking krijgt hiermee in 2021 een nieuwe dimensie en zal nog verder versterkt worden.

Vooruitblik

De blijvende stroom van vernieuwingen komt terug in het certificeringsbeleid van technology vendors. Een behaalde certificering heeft maar een beperkte geldigheid, waardoor professionals hun certificering ieder jaar moeten hernieuwen, zodat zij bijblijven in deze nieuwe technologieën en de toepassingen daarvan. Professional Staffing heeft via verschillende expertisecentra voor de verschillende vakgebieden al jaren een bewezen instrument om deze kennisdeling te borgen. Ook in 2022 zullen technologieën en toepassingen zich in een enorm tempo blijven ontwikkelen. Enkele voorbeelden:

De effectieve toepassing van cloudtechnologie die bedrijven helpt in de digitale transformatie, zal ook dit jaar hoog op de agenda van bedrijven staan. Professional Staffing speelt hierop in door de inzet van multidisciplinaire teams, bestaande uit professionals vanuit de verschillende vakgebieden, om hiermee geïntegreerde en toekomstbestendige oplossingen voor opdrachtgevers te realiseren.

AI en Machine Learning worden steeds meer ingezet in diverse toepassingen. Denk aan het verkrijgen van inzichten door patronen te ontdekken in de steeds groeiende hoeveelheid data. Om tot nieuwe inzichten komen, worden er steeds meer interne en externe databronnen gebruikt van zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Hierbij ligt de focus steeds vaker op voorspellende waarde in plaats van de traditionele BI-dashboardrapportages op basis van behaalde resultaten. Verder worden AI en Machine Learning ook gebruikt in chatbots, waarmee je vragen van klanten en medewerkers in een chatgesprek kunt laten beantwoorden. Deze toepassing zal vooral impact hebben op de supportfuncties, die steeds meer opschuiven in de keten van het oplossen van problemen, waarvoor ook een hoger vaardigheidsniveau vereist is.

5G-technologie zal een nieuwe versnelling te zien geven. Deze netwerken faciliteren diverse soorten technologieën die samenkomen onder de noemer Industrie 4.0. Hierbij worden cloud computing, big data, analytics en algoritmes, augmented reality, IoT-platforms en geavanceerde mens/machine-interfaces gecombineerd. In deze ‘vierde industriële revolutie’ zullen bedrijven zich meer dan ooit richten op hun digitale transformatie en alle beschikbare nieuwe technologie inzetten om hun bedrijfsprocessen te verbeteren en de klantbeleving te verhogen, zodat zij zich onderscheiden van de concurrentie.