Centric Publieksverslag 2020


Jaarrekening

KERNCIJFERS

In duizenden euro's

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER - ACTIVA

Na voorstel resultaatbestemming In duizenden euro's

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER - PASSIVA

Na voorstel resultaatbestemming In duizenden euro's

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

In duizenden euro's