Centric Publieksverslag 2020


HR & recruitment

Ook binnen Centric doet de coronacrisis een groot beroep op de veerkracht van medewerkers. Om onze mensen in deze uitzonderlijke tijd optimaal te laten presteren, is het belangrijk ervoor te zorgen dat ze hun werkzaamheden zoveel mogelijk zonder belemmeringen kunnen uitvoeren en dat ze plezier en voldoening blijven halen uit hun werk. Dit doen we onder andere via (online) persoonlijk contact, extra aandacht voor een prettige werk-privébalans en uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

Coronajaar 2020 Centric houdt de situatie rondom het coronavirus van begin af aan nauwlettend in de gaten en neemt waar nodig maatregelen om het virus buiten de deur te houden en verspreiding te voorkomen. In samenwerking met de bedrijfsartsen baseren we ons daarbij zoveel mogelijk op de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Hiervoor is een corona-crisisteam opgesteld, vertegenwoordigd door de diverse stafafdelingen: HR, Marketing & Communicatie, Facility Services, Legal, Security en Business Operations. Verder bestaat dit team uit twee Managing Directors en de voorzitter van de OR, geleid door een stuurgroep bestaande uit de executive board members, Head of human resources en twee crisismanagers. Via regelmatige interne nieuwsbrieven en intranet-updates houden we de medewerkers op de hoogte van de situatie rondom het coronavirus, onze maatregelen en de gevolgen daarvan voor hun werk.

Smart Working De coronacrisis heeft de manier waarop we samenwerken noodgedwongen enorm veranderd. We werken nu waar mogelijk met elkaar vanuit huis en overleggen online. Deze manier van werken biedt ook kansen voor de toekomst, die we aanpakken in het project Smart Working.

‘In het Smart Working-project geven we invulling aan de voordelen van hybride werken voor onze werkwijze na corona’

Onder de huidige maatregelen is thuiswerken nu de standaard. Voor de toekomst biedt de combinatie van werken vanuit huis en op kantoor veel voordelen en heeft het een positief effect op de kwaliteit van het werk (efficiency) en het welzijn van medewerkers, waaronder minder reistijd en minder afleiding. In het project Smart Working geven we invulling aan de voordelen hiervan voor onze werkwijze na corona.

Recruitment Data is onmisbaar, ook in de wereld van Recruitment. Binnen Centric hebben we in 2020 grote stappen gezet richting Performance Based Recruitment. Hierdoor zijn we veel beter in staat om de effectiviteit van de gekozen wervingsmiddelen en -strategie te meten en te verbeteren. Als gevolg hiervan kunnen we beslissingen nemen die de efficiëntie verhogen en de doorlooptijd van wervings- en sollicitatieprocessen verkorten. Ook kunnen we hierdoor slagen maken in het verbeteren van onze ‘candidate journey’. Corona had in 2020 vanzelfsprekend grote impact op de recruitmentactiviteiten: kennismakingsgesprekken werden niet meer live gevoerd maar online, en veel activiteiten op locatie (bijvoorbeeld bij onderwijsinstellingen) konden vanwege coronamaatregelen niet plaatsvinden. Niettemin heeft de beschikbare technologie voor werken op afstand ons geholpen om toch veel nieuwe medewerkers aan te nemen en hen een warm online welkom te geven.

Om nieuwe medewerkers aan de organisatie te binden, hebben we in 2019 een nieuwe recruitmentsite gelanceerd: careers.centric.eu. De website heeft een frisse en professionele uitstraling die goed bij Centric past en geeft nieuwe kandidaten een goed beeld van de organisatie en de carrièrekansen die we bieden.

Strategische HR-planning In 2020 zijn verdere stappen gezet in de strategische personeelsplanning. Hiervoor gebruiken we een tool waarmee we op basis van prestatie en potentieel de huidige, maar ook toekomstige kwaliteit van medewerkers in kaart kunnen brengen. In de komende jaren wordt strategische personeelsplanning steeds belangrijker in het kader van maatschappelijk en zakelijke ontwikkelingen, zoals krapte op de arbeidsmarkt en de adoptie van nieuwe technologieën.

Ook intern blijft dit belangrijk, om talentvolle medewerkers te behouden, ze optimaal te laten presteren en te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Als organisatie willen wij de juiste kennis en kunde in huis hebben om commercieel succesvol te zijn. Hiervoor is het belangrijk om medewerkers te laten doorgroeien en hun talenten te laten ontwikkelen. Dit draagt bij aan het behouden van medewerkers en het versterken van onze positie op de arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever.

Learning and Development In 2020 hebben medewerkers volop gebruik kunnen maken van het nieuwe leerplatform Centric Academy, dat we in december 2019 in gebruik hebben genomen. Door het grote aanbod van online trainingen, micro learnings en eigen leerlijnen, konden medewerkers zich verder ontwikkelen.

Vitaliteit De gezondheid en het welzijn van medewerkers staan uiteraard voorop en daarom voorziet Centric in een ruim aanbod op belangrijke vitaliteitsthema’s, waaronder: Fit for the Job, de kracht van generaties, en Grip op werkstress. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn deze programma’s omgezet naar online sessies.

Daarnaast waren er in de zomermaanden extra webinars, gericht op het omgaan met de veranderde situatie en wennen aan het ‘nieuwe normaal’. Tijdens deze sessies kregen medewerkers informatie en tips voor een goede balans tussen werk en privé, het omgaan met werken op afstand, werkstress en time management. Management Development-programma Het internationale Management Development-programma dat in 2019 van start ging, kreeg door corona een voortijdig einde. Dankzij de online diploma-uitreiking in november 2020 is het programma evengoed met een positief gevoel afgesloten.

Vooruitblik

In 2021 ligt de focus van HR op de verdere ontwikkeling van het Smart Working-programma. Met dit programma geven we vorm aan onze toekomstige manier van werken, door de voordelen van thuiswerken te combineren met zakelijke bijeenkomsten en persoonlijke ontmoetingen op kantoor.

Medewerkerstevredenheid Juist vanwege de afstand die werken vanuit huis creëert, houden we extra aandacht voor de vitaliteit van medewerkers. Voor 2021 staan daarom verschillende workshops en andere online evenementen op de planning over fysieke & mentale gezondheid, een goede werkplekinrichting en het belang van voldoende beweging. Om zicht te houden op de werkbeleving van onze collega’s, gaan we daarnaast van start met het continu meten van de medewerkerstevredenheid. Dit programma zal Centric-breed internationaal worden uitgerold.

e-HRM Daarnaast staat voor 2021 de verdere professionalisering e-HRM-ontwikkeling en optimalisatie van Motion op het programma. Met deze applicatie kunnen Centric-medewerkers altijd, overal en op elk device hun persoonsgegevens, personeelsdossier, ziekteverzuim, loonstroken, verlof en HCM-gesprekscyclus inzien en wijzigen. Ook is het mogelijk tijd-, plaats- en device-onafhankelijk declaraties in te dienen.

HR Analytics We hebben meer informatie dan ooit tot onze beschikking. Dus slim omgaan met deze data is belangrijk voor het verkrijgen van inzicht en advies bij besluitvorming. We gebruiken de beschikbare data uit de e-HRM-systemen om analyses te maken om de organisatie en de business goed te kunnen adviseren bij de besluitvorming.