Centric Publieksverslag 2020


Financial Sector

Centric neemt financiële instellingen administratieve processen uit handen waarmee zij zich niet onderscheiden, zoals betalingsverkeer en pensioenuitvoering. Daarbij voldoen we aan de hoogste eisen op het gebied van security en compliance. In combinatie met onze diepgewortelde kennis van IT en financiële processen maakt ons dit tot een unieke partij in de financiële markt. Verder detacheren we professionals op het gebied van softwareontwikkeling, testen en IT-infrastructuur.

In 2020 lag onze focus voor de financiële sector op het gereedmaken van de betaalsystemen van opdrachtgevers voor Instant Payments en het aanhaken op de digitale agenda van zowel onze klanten als potentiële nieuwe opdrachtgevers. Om onze pensioenuitvoeringsactiviteiten robuuster en toekomstvast in te richten is er ruim geïnvesteerd in een nieuw IT-landschap.

FINANCIËLE SECTOR

Instant Payments en Anti Money Laundering (AML) In 2020 hebben we de betaalsystemen van NWB Bank en BNG Bank toegankelijk gemaakt voor Instant Payments en PSD2. Bij Instant Payments wordt het overgemaakte bedrag binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger gestort. Een deel van deze activiteiten loopt nog door in 2021. PSD2 is de nieuwe Europese richtlijn die banken verplicht betaal- en creditcardrekeningen te maken voor andere banken en niet-banken. Het PSD2-traject voor deze banken is inmiddels afgerond. Het inrichten en opvolgen van processen en maatregelen ter voorkoming van witwassen (AML) blijft een belangrijke prioriteit voor onze klanten en voor de financiële sector als geheel. In 2020 zijn we gestart om samen met onze klanten te onderzoeken op welke onderdelen wij dat proces met praktische oplossingen kunnen ondersteunen.

PENSIOENEN / VERZEKERINGEN (PaIS)

Operational excellence Voor onze pensioenactiviteiten lag de focus in 2020 op het doorvoeren van operational excellence. Er is in 2020 in ruime mate geïnvesteerd in het IT-landschap met de implementatie van een nieuw pensioenadministratiesysteem en het doorvoeren van standaardisatie en een nog hogere graad van directe verwerking (Straight Through Processing). Door processen en de onderliggende IT te uniformeren, kunnen wij beter aantonen dat we de aan ons uitbestede processen beheersen en aansluiten op het Risk Control Framework.

Nieuwe pensioenfondsen Met deze investeringen geeft Centric een duidelijk signaal af dat wij onze groeiambities willen waarmaken. We zijn in 2020 intensief met nieuwe fondsen en adviseurs in gesprek geweest om in de komende jaren nieuwe klanten te verwelkomen.

'De introductie van het nieuwe pensioenstelsel zien wij als kans om ons te onderscheiden van de traditionele pensioenuitvoerders'

Vooruitblik

In 2021 en verder richten we onze pijlen op het optimaliseren van processen, het uitwisselen en borgen van kennis op het gebied van onder meer compliance en security, en het vergroten van de innovatiekracht.

Om onze klanten, banken, verzekeraars en pensioenfondsen nog meer schaalvoordeel te bieden, ligt de focus voor dat segment op het verbreden van onze klantenbasis en BPO-portfolio. Ook op de agenda staat het herijken van onze betalingsverkeerpropositie. Thema’s die hierbij aan de orde komen, zijn onder andere digitalisering, data science, AML, cloud en samenwerking met fintech-bedrijven.

Door de focus te houden op onze unieke positie als serviceprovider met veel kennis van het financiële domein en een solide IT-basis, vertrouwen wij erop nieuwe klanten te mogen verwelkomen en de klanttevredenheid verder te verhogen. Naast onze positie op het proces van betalingsverkeer zullen wij ook andere gerelateerde financiële processen in ons portfolio opnemen. Hiermee haken wij aan op de digitale agenda van onze klanten en zijn wij in staat om ook andere businessprocessen over te nemen. De introductie van het nieuwe pensioenstelsel zien wij als kans om ons nog meer en beter te onderscheiden van de traditionele pensioenuitvoerders. Ons nieuwe IT-landschap is daar klaar voor. De combinatie van pensioenkennis en onze IT-serviceorganisatie maakt Centric een unieke speler met de ambitie om verder te groeien en een stabiele speler te worden in de markt voor pensioenuitvoering.