Centric Publieksverslag 2020


Bestuursverslag

In 2020 is een stevige basis neergezet voor een toekomstbestendig Centric. Ondanks de gevolgen van corona voor de diverse markten bleef de winstgevendheid op peil en ging onze IT-dienstverlening aan klanten vrijwel ongehinderd door. In dit bestuursverslag bespreken de directieleden de belangrijkste ontwikkelingen van 2020 en vertellen zij over de koers voor de komende jaren. Hoe kijkt Centric terug op 2020?

‘Centric is een mooi Nederlands merk met een belangrijke rol voor de Nederlandse maatschappij’


Louis Luijten

Voorzitter van het bestuur

INVESTEREN EN INNOVEREN Centric-oprichter Gerard Sanderink heeft mij in 2020 benaderd om toe te treden tot het bestuur. Ik waardeer hem enorm en hij heeft een scherp gevoel voor business. Het is verstandig dat Gerard inzag dat het voor het bedrijf beter was als hij een stap terug zou doen. Daarom heb ik intussen zijn rol als voorzitter van het bestuur overgenomen. Gerard Sanderink blijft overigens onze enige aandeelhouder. De verantwoording en rapportage zijn uitstekend geregeld in de statuten, via de aandeelhoudersvergadering, zoals het hoort.

Governance We hebben geleerd dat we opener en transparanter moeten zijn naar onze stakeholders en dat we de markt proactiever moeten benaderen. Intussen zien klanten dat er een fatsoenlijke, solide governance-structuur is die goed functioneert. Zeker in de branches waarin wij sterk zijn, is dat erg relevant. De non-executive board is met de komst van Peter Mous compleet. Henny Luijrink, die de CEO-rol op interim basis invulde, heeft zijn verantwoordelijkheden in 2021 overgedragen aan Johan Taams. Mijn opdracht: strategie & wendbaarheid Mijn eerste indruk is dat we veel goedwillende mensen aan boord hebben. Wel lopen we achter qua innovatie, er is te weinig geïnvesteerd.

Het verzoek van Gerard Sanderink was om de focus te leggen op vernieuwing van de strategie en ons in te richten op een snel veranderende omgeving. Deze opdracht heb ik graag op me genomen, omdat Centric een mooi Nederlands merk is met een belangrijke rol voor de Nederlandse maatschappij.

Financiële en commerciële performance De innovatie is achtergebleven en dat vertaalt zich in een lagere omzet en een marge die onder druk staat. Behalve commercieel is innovatie ook van belang om als werkgever aantrekkelijk te blijven voor talentvolle professionals. Die indicatoren moeten weer de andere kant op gaan wijzen. Aan de andere kant: er is geen vreemd vermogen en zowel de solvabiliteit als de liquiditeit zijn heel goed.

HR-beleid Het begint allemaal met mensen. Door gebrek aan vernieuwing dreig je de juiste, creatieve mensen te verliezen. Zo zijn we in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Als mensen geen perspectief zien, gaan ze weg. Het menselijk kapitaal bepaalt hoe succesvol je bent. Van leidinggevende tot technische functies, tot mensen die de producten bouwen. Als werkgever willen we weer aantrekkelijk zijn door aansprekende nieuwe dingen te doen en mensen de ruimte te geven om zich te ontwikkelen.

‘Het menselijk kapitaal bepaalt hoe succesvol je bent’

Blik op de toekomst

Centric heeft een goede positie, de financiering is gezond en we worden gewaardeerd door onze klanten. We hebben bovendien veel kwaliteit in huis. Maar waar we willen zijn in 2025 is nu de vraag. Onze zwaktes moeten we aanpakken en op onze sterktes moeten we verder bouwen. Dan kunnen we het verschil maken. We zitten nu in het proces van keuzes maken en bepalen waar we in investeren. In 2020 hebben we daarom vijf strategische KPI’s bepaald: 1. Reset our strategy 2. Make Centric an even better place to work 3. Work hard to keep enthusiastic and loyal customers 4. Regain our reputation as a leading it-company 5. Drive high performance Samen met veel directeuren wordt nu hard gewerkt aan onze nieuwe strategie. Deze gaan we eerst in detail uitwerken en intern goed laden. Zo’n proces is echter nooit af: elk jaar moet je toetsen of de uitgangspunten nog valide zijn. Behalve de inhaalslag die nodig is, moeten we ook weer een voorsprong zien te krijgen. De organisatie heeft absoluut potentie, maar intern zijn er ook uitdagingen. Ik signaleer dat er op de korte termijn is gestuurd. Dat resulteert in gelatenheid en gebrek aan enthousiasme. Zoals gezegd begint het met mensen dus daar gaan we verandering in aanbrengen. Het is cruciaal om onze mensen weer te mobiliseren en te inspireren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ons met het huidige team gaat lukken.’

'Trots op hoe we ons hebben aangepast aan het thuiswerken'


Henny Luijrink

CEO tot september 2021

HET BEELD VAN 2020 In 2020 hebben we de basis gelegd om als Centric toekomstbestendig te worden. Dat was ook mijn opdracht toen ik aantrad als CEO. We hebben het fundament gelegd voor de koers die nodig is voor de toekomst van onze organisatie. De winstgevendheid was redelijk op peil, maar we moeten blijven investeren. In 2020 hebben we dat ook volop gedaan. We zijn een weg ingeslagen die ertoe moet leiden dat onze applicaties in 2023 volledig in de cloud beschikbaar zijn. Onze klanten vragen daar om, 24/7 bereikbaarheid is de norm.

We hebben ook kritisch gekeken naar de optimalisatie van onze eigen cyber security; informatiebeveiliging moet gewoon goed georganiseerd zijn, zeker in een organisatie als de onze. Verder hebben we ervoor gekozen de inkoop te gaan centraliseren, voor meer overzicht en inzicht. Denk aan het contractbeheer en inkoopbeleid, maar ook aan het implementeren van een goed ERP-systeem, zodat er onder andere koppelingen ontstaan tussen HR, Finance en Marketing. Dit draagt bij aan efficiency en zorgt voor transparantie en real-time stuurinformatie.

Partnership met Microsoft In 2020 hebben we één datacenter gemigreerd naar Equinix in Amsterdam. In 2021 volgen er nog twee. In 2020 gingen we in gesprek met Microsoft, IT-leader in Nederland, om te komen tot een verregaande samenwerking. Dit heeft in 2021 geleid tot een meerjarige partnerovereenkomst. Voor ons was een intensief partnership met Microsoft een logische stap, zowel voor onze eigen organisatie als voor klanten. We zijn daar oprecht heel blij mee. We kijken permanent naar de wensen en behoeftes op het vlak van infrastructuur. Daarom sluiten we voor de toekomst andere partijen als Amazon of Google niet uit. Door ons partnership met Microsoft kunnen we nu gezamenlijk pilots doen bij klanten. Dat betekent dat we er als eerste bij zijn en dat we vooroplopen in plaats van volgen.

Centric Academy We hebben de leeromgeving binnen onze Centric Academy helemaal vernieuwd. Alle trainingen en learningmodules staan nu online, zodat onze mensen zich kunnen ontwikkelen en certificaten kunnen behalen. Juist nu we veel vanuit huis werken, biedt dat ideale leermogelijkheden. Ook met Learning & Development gaan we nog verder aan de slag. We vinden het belangrijk om veel aandacht aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te blijven besteden.

'Ik ben erg blij dat we van klanten horen dat zij ervaren dat de rust is teruggekeerd'

Smart Working Vanaf september start ons programma waarmee we vormgeven aan onze werkwijze voor de toekomst: Smart Working. Een mooie stap, want we werken al geruime tijd op afstand. Hoewel het thuiswerken voor iedereen best wennen was, biedt het ook kansen en voordelen, zoals minder reistijd, hoge productiviteit en een prettige balans tussen werk en privé. De afgelopen periode heeft ons geleerd dat we ook op een andere manier prima met elkaar kunnen werken. Daarom gaan we met Smart Working voor een combinatie van werken vanuit huis en op kantoor. Om deze nieuwe manier van werken te ondersteunen, passen we de inrichting van onze kantoren aan en trainen we de leidinggevenden in een nieuwe manier van leidinggeven. Medewerkers ontvangen een dagvergoeding en een thuiswerkvergoeding en kiezen zelf een prettige verdeling van werken op kantoor en op afstand. Deze nieuwe manier van werken voeren we door in de tweede helft van dit jaar.

De techniek is er al volledig klaar voor, enkele kantoren zijn afgestoten of afgeschaald en de etages van ons hoofdkantoor in Gouda worden de komende tijd aangepast. We creëren mooie ontmoetingsplaatsen waar je prettig kunt zitten en goede koffie kunt drinken. Deze interne transitie is op dit moment in volle gang. Overigens ben ik erg trots op hoe onze mensen zich heel snel hebben aangepast aan het thuiswerken als gevolg van corona. Onze dienstverlening aan klanten en interne projecten hebben hierdoor nauwelijks hinder ondervonden.

Onze buitenlandse collega’s Onze nearshoring in Roemenië en Litouwen breiden we flink uit. De nadruk van Centric ligt daar op cyber security, infrastructuur, softwareontwikkeling, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented reality. In Nederland zijn hiervoor onvoldoende goede resources beschikbaar, de arbeidsmarkt is krap. Daarom maken we gebruik van de expertise in deze landen, waar voldoende goed opgeleide ontwikkelaars, engineers en testers graag bij Centric aan de slag gaan. Ik wil een groot compliment maken aan al onze buitenlandse collega’s, ook zij hebben de veranderde werkwijze als gevolg van corona heel goed opgepakt. Net als bij de Nederlandse collega’s signaleer ik bij hen de intrinsieke motivatie om rust te creëren, focus aan te brengen en er samen het maximale uit te halen.

Verandering in het bestuur Eerlijk gezegd is het publicitair best een moeilijk jaar geweest voor Centric. Het valt niet te ontkennen dat de negatieve berichtgeving heeft gezorgd voor een deuk in onze reputatie. Ik wil mijn waardering uitspreken voor onze oprichter Gerard Sanderink, die is teruggetreden in het belang van de organisatie. Intern gaat iedereen daar professioneel mee om. En ik ben erg blij om ook van klanten te vernemen dat zij ervaren dat de rust nu is teruggekeerd.

Het commerciële resultaat

Zoals Patrick ook aangeeft in zijn analyse is de omzet wat achtergebleven. Daar staat tegenover dat we ook een aantal nieuwe, aansprekende klanten aan onze portefeuille mochten toevoegen. We gaan extra inzetten op groei in omzet en marge, en dat betekent nog meer toegevoegde waarde leveren aan bestaande klanten en meer in contact komen met organisaties die nog geen zaken met ons doen.

Het was mijn taak om onze mensen zekerheid te geven over hun baan en te zorgen voor een financieel stabiel bedrijf. En natuurlijk om mijn opvolger Johan Taams in het zadel te helpen voor een goede start als CEO. Met plezier heb ik hem met raad en daad bijgestaan totdat hij in augustus 2021 mijn taken overnam.

'Kennis is de parel

van onze organisatie'


Johan Taams

CEO

DE KLANT CENTRAAL Voor mij is het een luxe positie dat ik verder mag bouwen op het stevige fundament dat is neergezet. Die nieuwe basis was ook nodig. We hebben vijf strategische doelen gesteld, die Louis ook heeft benoemd. Voor 2021 hebben we als doel om onze strategie aan te passen en onze governance en leiderschapsteam in lijn te brengen met deze strategie. Samenwerking begint met taal en structuur. Dat betekent ook keuzes maken, focus aanbrengen en onze klant centraal stellen. Keuzes maken is ook bepalen waar we goed in zijn en wíllen zijn.

We gaan ons meer onderscheiden op onze kennis van de processen en systemen binnen de publieke sector, de retail en bij financiële instellingen. Diepgaande markt- en proceskennis is echt de parel van onze organisatie. Die kennis zit in de hoofden van onze medewerkers. Zij hebben hard gewerkt om te komen tot waar we op dit moment staan. Nu faciliteren we hen bij de volgende stap. Als we blijven investeren in onze medewerkers en klanten gaan we een gouden toekomst tegemoet, daar ben ik van overtuigd.

De leukste werkgever We zullen meer focus geven aan medewerkerstevredenheid en continu kijken hoe we nog verder kunnen verbeteren. Daarnaast gaan we meer investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Dat moet ook wel, want de ontwikkelingen in de IT gaan razendsnel. De tijd van 0 en 1 is geweest, het gaat om insights bij klanten en het benutten van nieuwe technologie. Daarom willen wij niet alleen in Nederland maar in alle ‘Centric-landen’ onze competenties opbouwen en deze kennis en inzichten voor iedereen beschikbaar maken. Zoals Henny al zei: onze infrastructuur en online werkomgeving zijn daar klaar voor.

Locatie niet meer van belang Corona heeft laten zien dat onze fysieke locatie er niet toe doet. Roemenië en Litouwen waren en zijn integraal onderdeel van onze propositie. We zien steeds meer samenwerkingen en uitwisselingen ontstaan, kennis wordt gedeeld. Dat willen we graag bevorderen. Door ons te richten op moderne technologie, kennisdeling, innovatie en samenwerking met partners, worden we nog aantrekkelijker als werkgever. En dat is belangrijk, want goede mensen zijn cruciaal voor de vertaling van klantwensen naar technologische oplossingen. Wáár je je als Centric’er bevindt, is daarvoor niet relevant.

'We willen én moeten continu bezig zijn met wat onze klanten beweegt en hoe we ze goed kunnen helpen bij hun IT-vraagstukken'

De mooiste klanten Bij de leukste werkgever werk je voor de mooiste klanten. Klantgerichtheid is een zeer belangrijk thema voor ons. We willen én moeten continu bezig zijn met wat onze klanten beweegt en hoe we ze goed kunnen helpen bij hun IT-vraagstukken en businessuitdagingen. Dit doen we door meer met ze in gesprek te gaan. Via onze service- en verkoopkanalen, maar ook via marktonderzoeken en onze marketingactiviteiten. Eén Centric Met de nieuwe strategie, een cultuur die gericht is op persoonlijke ontwikkeling en klantgericht werken, willen we ons resultaat naar een hoger niveau brengen. Daarvoor moeten we onze processen en systemen aanpassen, zodat we allemaal op dezelfde manier werken. Zo zorgen we voor een eenduidig verhaal naar binnen en naar buiten, zodat we krachtiger en herkenbaarder worden voor de markt. Dat doen we niet via revolutie, maar door evolutie. In een proces van voortdurend verbeteren. Mensen mogen en moeten fouten maken, als ze er vervolgens maar van leren. En die lessen houden we vast, zodat verbeteren een iteratief proces wordt. Dat noem ik ook ‘agile’ of wendbaar.

Mijn rol is ervoor te zorgen dat we onderweg dezelfde taal spreken en als collectief ons gezamenlijke doel voor ogen hebben. We moeten onze parels koesteren en nog meer een geheel zijn. Met ongeveer 3700 medewerkers verzorgt Centric een zeer breed portfolio voor klanten in verschillende markten, en dat doen we vanuit meerdere Europese landen – maar wel als één Centric.

‘Omdat we een gezond bedrijf zijn, kúnnen we ook veel investeren’


Patrick Rosengarten

CFO

OVER DE RESULTATEN Om met onze cijfers over 2020 te beginnen: de omzet is 437 miljoen euro, het netto resultaat 14 miljoen euro en de solvabiliteit bedraagt 43%. Hoewel de omzet 9,9% lager uitvalt, zijn de winst en de onderliggende marge wel hoger dan die van 2019. Het resultaat van 2020 is bewerkstelligd met 3.684 FTE, waarvan 1.125 FTE werkzaam buiten Nederland. Zonder ons te verschuilen achter de gevolgen van het coronavirus, hebben we daar wel last van gehad: we kregen te maken met vraaguitval bij bestaande klanten, vooral bij Professional Staffing. Ook stelden sommige klanten hun investeringen uit, zoals in de retail en managed services. Daarnaast verliep de verkoop aan nieuwe klanten lastiger dan normaal; we hechten waarde aan het bouwen van relaties en dat kon niet op de manier zoals we dat graag doen.

In de publieke sector zijn en blijven we marktleider. Daar investeren we flink in oplossingen voor gemeenten en andere overheden, vooral door producten naar de cloud te brengen en te verSaaS’en. Een stabiele lijn zien we ook in de financiële sector, waar we naast het uitvoeren van betalingsverkeer ook het werkplekbeheer verzorgen voor een aantal grote financiële instellingen. Voor Centric Pension and Insurance Solutions was 2020 een transformatiejaar waarin een nieuw doelplatform in gebruik werd genomen en de organisatie anders is ingericht. In de retail, de derde sector waarin Centric sterk is vertegenwoordigd, signaleren we een tijdelijke omzetkrimp doordat winkels vanwege de lockdownmaatregelen een tijdlang gesloten bleven.

omzet

0

miljoen euro

netto resultaat

0

miljoen euro

solvabiliteit

0%

Geen externe financiering Centric is al van begin af aan een gezond en stabiel bedrijf. Dat blijkt uit de kerncijfers in onze jaarverslagen en uit het feit dat we al jaren geen externe financiers hebben. Natuurlijk zijn er aandachtspunten en daar acteren we op. Zo richten we ons voor het komend jaar op groei van de omzet en investeringen in innovatie om voorop te blijven lopen.

Geen overheidssteun aangevraagd Doordat de terugval in omzet als gevolg van corona meeviel, hebben we als financieel gezond bedrijf geen overheidssteun aangevraagd. De goede resultaten van afgelopen jaar hebben we te danken aan het feit dat we zuinig met onze middelen omgaan en ondanks de bijzondere situatie toch een redelijke omzet hebben behaald met een mooie marge.

Dividend Centric kende de afgelopen jaren een behoudend dividendbeleid. Dit resulteerde in een heel hoge solvabiliteit van rond de 60%. Daarnaast was er de cashpool-constructie, waarover verderop in het jaarverslag meer. In 2020 is een dividend uitbetaald van 80 miljoen euro en daarmee is gelijktijdig de positie van Sanderink Investments in de cashpool met datzelfde bedrag afgenomen. Het resterende bedrag van 40 miljoen in de cashpool wordt de komende drie jaar afgebouwd naar 0. De solvabiliteit is met 42% nog steeds meer dan uitstekend te noemen. Mijn rol in het financiële domein Ik zie het als mijn taak om de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Mensen weten dan het beste wat hun taak en rol is. Deze duidelijkheid werkt, en zorgt voor grotere betrokkenheid. Dat betekent wel dat stuurinformatie op datzelfde niveau beschikbaar moet zijn: dan ben je het beste in staat te managen wat nodig is.

Ik monitor en volg dat uiteraard goed op. Mijn rol is te zorgen voor een financieel gezond bedrijf, zodat onze medewerkers, klanten én stakeholders met vertrouwen naar ons kijken en ons zien als de betrouwbare en stabiele partner die wij zijn.

‘In het financiële domein wil ik toe naar een uniform proces met korte sprints, waarin we continu nadenken over optimalisaties’

Vooruitblik

Voor mij staat 2021 in het teken van het outperformen van onze doelstellingen, namelijk terug naar groei en gezonde winstgevendheid. We willen dat doen door het goede te behouden en door nieuwe klanten te acquireren in de markten waarin we met onze kennis veel toegevoegde waarde brengen. We blijven investeren aan de klantzijde in producten, maar ook aan de achterkant. Denk aan het optimaliseren en verbeteren van onze kernprocessen en het vereenvoudigen én beter op elkaar afstemmen van systemen (CRM, ERP). Omdat we een gezond bedrijf zijn, kúnnen we ook veel investeren. Bovendien is dat nodig om Centric toekomstbestendig te houden.

De andere bestuursleden vertellen elders in dit verslag over ons strategieprogramma, de update van onze bedrijfsstrategie waar de koers die ik beschrijf uit voortkomt. We hebben hierover prettig en intensief contact en maken samen keuzes over markten en mogelijke acquisities.

‘Centric is de vertaler tussen de technologie en de realiteit van de klant’


Freddie Veltmaat

CTO

NIEUWE TECHNOLOGIE & SECURITY Als CTO kijk ik niet alleen naar de technologie binnen Centric, maar ook naar het algemene sentiment. We leiden dit bedrijf tenslotte samen. Mijn domein moet van toegevoegde waarde zijn voor onze eigen organisatie én voor onze klanten. Samen standaardiseren en stroomlijnen we waar het kan en onderweg leren we van elkaar.

We wijzen onze klanten de weg, zodat zij niet in de oneindige mogelijkheden verdwalen en de keuzes kunnen maken die het beste bij hun situatie passen.

We zien twee belangrijke maatschappelijke trends op het gebied van IT. De eerste is een breed gevoelde wens om software en IT-infrastructuur naar de cloud te brengen. Daar tegenover staat dat sommige applicaties echter beter lokaal kunnen draaien, of in een hybride cloud. Dat betekent een combinatie van private en publieke cloud. Technologie ontwikkelt zich zeer snel. Ik zie daarover onzekerheid bij klanten, omdat het lastig is om bij te houden. Daarom is het zo belangrijk om hun échte vragen, zorgen en doelen te begrijpen. Centric is de vertaler tussen de technologie en de realiteit van de klant, geen verkoper maar partner.

Wij zijn pas succesvol wanneer we onze klanten succesvoller maken in hun eigen business of branche. Vanwege de kans op kinderziektes is het soms beter om even te wachten. Bovendien vraagt nieuwe technologie om investeringen. Het is mijn taak om keuzes te maken en aan onszelf en klanten uit te leggen waarom iets echt nodig is. Technologie is een middel om een doel te bereiken. Zo brengen we alles weer terug naar de menselijke maat. Behalve de technologie zelf is er dus betrekkelijk weinig veranderd: onze klanten worden graag ontzorgd en wij willen hen waarde leveren, op een economisch verantwoorde, voldoende veilige manier.

'Het is mijn taak om keuzes te maken en aan onszelf en klanten uit te leggen waarom iets echt nodig is'

Veilig bouwen, veilig gebruiken De tweede trend is dat de digitale wereld steeds complexer wordt en daarmee onveiliger. Waar vroeger een firewall de meeste virussen buiten de deur hield, is dit nu niet meer het geval. Ook een wachtwoord van acht karakters – voor veel organisaties nog steeds de standaard – is al binnen enkele minuten te kraken. Als technologiebedrijf en businesspartner is het onze taak om klanten door deze ontwikkelingen heen te loodsen en ze te helpen om veilig te werken. Weerbaarheid creëren via social awareness-trainingen is hierbij heel belangrijk. Want wij kunnen wel veilige software bouwen, maar de klant moet het vervolgens ook op een veilige manier inzetten. Daar helpen we ze graag bij.

Hoe Centric op deze trends inspeelt In 2020 hebben we het fundament gelegd voor een toekomstbestendige koers, ook op technologisch gebied. Henny vertelt in zijn blik op 2020 bijvoorbeeld over ons partnership met Microsoft. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze klanten betere cloudoplossingen bieden. We gaan schouder aan schouder naar de cloud en werken samen aan innovaties. De koppelingen tussen applicaties zijn beter op elkaar afgestemd en – dankzij moderne technologie – ook veiliger. Intern blijven we ons securitybeleid onder de aandacht brengen om het beveiligingsbewustzijn van medewerkers te vergroten. Informatiebeveiliging is namelijk grotendeels een kwestie van menselijk gedrag. Een phishingmail is op zichzelf ongevaarlijk; pas wanneer mensen op een verkeerde link klikken wordt het een gevaar.

Unit Cyber Defense Services geïntegreerd in de eigen organisatie In het vorige jaarverslag spraken we over de nieuwe businessunit Cyber Defense Services. We hebben ervoor gekozen om deze unit te integreren in onze organisatie en te laten bijdragen aan onze eigen beveiligingsprocessen. Dit sluit ook goed aan bij de samenwerking met Microsoft. IT-beveiliging omvat veel meer dan alleen een up-to-date virusscanner; daar moet je 24/7 bovenop zitten.

Een agile Centric In 2020 hebben we in onze organisatie een goede basis gelegd voor vernieuwingen via sprints. Deze vorm van agile werken is naar het volgende niveau gebracht: beter schaal- en planbaar. Daarnaast is deze nieuwe manier flexibeler en meer gestructureerd, waardoor we bij problemen sneller kunnen terugschakelen en er minder tijd verloren gaat. Ook nemen we klanten beter mee in het proces, door transparant te maken welke waarde we toevoegen. We werken meer en beter samen, hoewel teams op afstand zitten en ook onze mensen nog leren over deze manier van werken.

Technologische trends van 2020

In 2021 bouwen we uiteraard verder aan de samenwerking met Microsoft. Naast dat we meer applicaties naar de cloud brengen, gaan we ook gezamenlijk optrekken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Verder kijken we kritisch naar de heroriëntatie van onze strategie en bepalen we op welke terreinen we gaan investeren. Dit alles met als uiteindelijk doel: nog meer focus op zaken die relevant zijn voor de business van onze klanten.