DE JUISTE
AANDACHT

MANAGE

TO REALISE

Iedere verstoring van de bedrijfsvoering moet worden voorkomen. Om doelstellingen te realiseren en risico’s te beheersen, is grip op het veranderproces noodzakelijk. Tijdens het implementeren van nieuwe oplossingen en diensten is daarom de juiste aandacht nodig voor de organisatorische, functionele en technologische aspecten. Daarbij is een professionele, flexibele en effectieve samenwerking met alle betrokkenen van belang. 

De invoering van nieuwe functionaliteit en een nieuwe manier van werken vraagt expliciete aandacht. Om daadwerkelijk te profiteren van de nieuwe situatie is user adoption cruciaal. Bovendien moet de IT-organisatie in staat zijn om de nieuwe IT adequaat te regisseren. 

Gebruikers en beheerders worden immers ook geconfronteerd met andere processen en samenwerkingsverbanden. Door de soepele transitie naar een nieuwe IT-omgeving wordt de toegevoegde waarde bewezen.

CONTROLLED PROJECT FRAMEWORK

Onze jarenlange ervaring en de opgebouwde kennis, komen samen in ons Controlled Project Framework (CPF). Deze aanpak zorgt dat doelstellingen worden behaald en risico’s worden beheerst. 


  • onderbouwen van de best passende oplossing gekoppeld aan reële doelstellingen 
  • sturing op kwaliteit van het eindresultaat, binnen termijn en budget 
  • expliciete aandacht voor user adoption en de duurzame implementatie van strategische, tactische en operationele samenwerking voor de exploitatiefase 
  • aanvullende wensen worden flexibel omgezet in sprints en projectdoelen 
  • projectoplevering aan de hand van heldere acceptatiecriteria


“Onze bewezen projectaanpak zorgt
a
llereerst voor continuïteit van uw informatievoorziening. Dat doen we
tegelijk met een solide realisatie en gebruiksvriendelijke ingebruikname van nieuwe IT.”


Ronald Niënhaus, Business Unit Manager