CONTINU GRIP
OP VEILIGHEID

MANAGE

TO BE SECURE

De potentiële impact van een lek, cyberaanval of systeemcrash is groter dan ooit. Maar veilige en betrouwbare IT draait om meer dan alleen het tegenhouden van cybercriminelen en computervirussen. Normen, richtlijnen en internationale wet- en regelgeving vragen namelijk ook dat u nog beter inzichtelijk maakt hoe u privacy en security waarborgt.

U wilt in dit kader aantonen hoe u grip houdt op uw IT en de bijbehorende processen. Informatiebeveiliging en compliance management gaan dan ook hand in hand. Niet zelden worden uitdagingen op het gebied van Governance, Risk & Compliance (GRC) op ad-hoc-basis aangepakt en is de aandacht nagenoeg uitsluitend gericht op technische maatregelen. 

Er worden als het ware pleisters geplakt die op enig moment weer kunnen loslaten. Dit uit zich over het algemeen door een te beperkte en weinig duurzame aanpak van issues en bovendien in een willekeurig uitgavenpatroon. Met het toenemen van de afhankelijkheid van informatie neemt ook het belang van betrouwbare GRC-maatregelen toe.

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE (GRC)

Om daadwerkelijk aantoonbaar grip te houden op uw IT, geeft Centric continu en op een gestructureerde wijze, integrale aandacht aan GRC:


  • dataclassificatie is onderdeel van de Baseline Informatie- beveiliging Centric (BIC) 
  • passende aandacht voor organisatorische, procedurele en fysieke aspecten 
  • informatiebeveiliging is een continu proces, geen project 
  • nadrukkelijk aandacht voor bewustwording bij medewerkers 
  • door middel van certificeringen en het desgewenst verstrekken van verklaringen zorgen wij dat u aantoonbare grip heeft op richtlijnen en wet- en regelgeving


“Grip houden op de IT-processen zodat de beschikbaarheid van IT, betrouwbare informatievoorziening, informatiebeveiliging en privacy gewaarborgd zijn.”


Roland Plomp, Managing Director