Werkplek van de toekomst


De standaardwerkplek bestaat niet, de werkplekstandaard wél. Vind de beste weg naar de digitale werkplek van de toekomst met een gestandaardiseerde modulaire opbouw.

Iedereen heeft een werkwijze die past bij zijn of haar functie, organisatie, locatie en persoon. Het is de kunst deze werkwijze efficiënt en veilig in te richten, zodat het naadloos aansluit op de bedrijfsprocessen – zonder verlies van tijd en effectiviteit. Maar hoe doe je dat? Hoe rol je efficiënt een digitale werkplek uit die natuurlijk meebeweegt en aanpasbaar blijft? Ons advies: kies voor een modulaire opbouw. Lees hoe u transformeert naar de werkplek van de toekomst.


Verschillende werkplekken

Maar weinig organisaties hebben één type werkplekoplossing. Dat wordt voor het grootste deel bepaald door het applicatielandschap. Vanuit dat oogpunt heeft Centric voor een fundament (Microsoft 365 in combinatie met SCCM) gekozen, waarbinnen verschillende typen werkplekken worden aangeboden. Hierbij zijn we ervan uitgegaan dat er al verschillende werkplekken worden ondersteund en (continu) in ontwikkeling zijn. In figuur shift to modern workplace kunt u zien welke technologie gebruikt wordt vanaf standaard tot future.


Standaard

Workspace: Windows 7, Office 2010,

SCCM

Network: LAN, VPN

Authenticatie: Active Directory (AD)

Applications: Client/ Server, Win32

Storage: Local (Fileshare)

Settings: Roaming profiles


Security: Perimeter, GPO

Access: Kerberos, NAP, DA, VPN

Printing: Print Server

Hybrid

Workspace: Windows 10, Office 2016, SCCM, Intune

Network: LAN, VPN

Authenticatie: AD first, AAD

Applications: Client/Server, Win32, Web, SAAS

Storage: Local+ Online (Fileshare, Onedrive)

Settings: Roaming profiles, UEV


Security: Perimeter, GPO

Access: Kerberos, NAP, DA, VPN

Printing: Print Server, Follow-me printing

Modern

Workspace: Windows 10, Office 365,

SCCM co-management, Intune

Network: WAN, VPN

Authenticatie: Azure AD First, AD

Applications: (Virtual) Win32, SaaS, Web

Storage: Online, (OneDrive, SharePoint)

Settings: Local Profiles,

Enterprise State Roaming

Security: Identity, MDM

Access: Conditional Acces, Triggered VPN

Printing: Follow me + internet printing

Future

Workspace: Windows 10, Office 365,

Intune

Network: WAN

Authenticatie: Azure AD only

Applications: Universal/Store, SaaS, Web

Storage: Online (OneDrive, SharePoint)

Settings: Local profiles,

Enterprise state Roaming

Security: Identity MDM

Access: Conditional Access

Printing: Enterprise Cloud printing


Figuur: Shift to Modern Workplace

Different strokes…

Centric ziet een geleidelijke overgang (en combinatie) van verschillende type werkplekken binnen bedrijven naar een aantal vastomlijnde omgevingen. Afhankelijk van de behoeften en het applicatielandschap wordt invulling gegeven aan de uiteindelijke architectuur. Let op: het moet geen doel op zich zijn om alle werkplekken naar modern of future te migreren; vanuit medewerkers moet er behoefte zijn workflows optimaal uit te voeren. Medische apparatuur, bijvoorbeeld, wordt aangestuurd door een werkplek met specifieke eisen aan het Operating Systeem, waardoor de variant standaardwerkplek het meest geschikt is. Werkt iemand alleen met Office365, SaaS en webapplicaties, dan kan future de juiste keuze zijn.

Uitdagingen

Wat is nu de beste werkplek? Dat is een werkplek die voorziet in de behoeften van de eindgebruiker. De uitdagingen die spelen bij het aanbieden van de juiste werkplek zijn afhankelijk van de verschillende kernactiviteiten, de persona’s en het applicatielandschap binnen een bedrijf. Deze factoren bepalen voor een groot deel de manier van werken en informatiebehoeften van een medewerker.


De belangrijkste generieke uitdagingen binnen een bedrijf zijn:

  • een omgeving creëren waarin samenwerking binnen teams/ de organisatie (en met partners) wordt bevorderd
  • een omgeving creëren waarin de gebruiker vrijheid heeft en creatief kan zijn
  • een omgeving creëren waarin de werkplek mee-ontwikkelt met de behoeften van de medewerker
  • een werkplek creëren die het intellectuele eigendom beschermt van het bedrijf, ongeacht device en locatie

Persona en use-case

Bij het bepalen van de beste werkplek is het essentieel inzicht te krijgen in de behoeften van uw medewerkers. Hierbij kijken we naar de persona’s office, knowledge en firstline worker. Aan die persona’s worden verschillende rollen (HRM, sales, administratie et cetera) gekoppeld. Vanuit die rollen kijken we naar welke scenario’s (bijvoorbeeld informatie delen of samen- en locatie-onafhankelijk werken) van toepassing zijn en welke use-cases hierbij horen. Deze use-cases geven een beeld van het werkproces, de applicaties, de informatie en de betrokken partijen (individueel, team, organisatie of extern) die nodig zijn voor het uitvoeren van de taken. Zo wordt een passende bedrijfsspecifieke inrichting of roadmap gemaakt voor de toekomstige werkplek(en).


Ook een rol spelen de vaardigheden die een eindgebruiker heeft met de inzet van IT-middelen om zijn werkzaamheden uit te voeren en de daadwerkelijke taken die hij of zij uitvoert. En dan zijn er nog de behoeften aan verschillende apparaten. Dit verschilt per branche en persona die we binnen bedrijven kennen. Hier geldt dus: one size does not fit all. Eén ding is zeker: eindgebruikers krijgen steeds meer devices (end-points) tot hun beschikking, die zij op verschillende locaties en tijdstippen gebruiken.

Draagvlak

Door gebruikers te betrekken in de aanpak om tot een toekomstige werkplek te komen en hierin de gewenste use-cases en werkprocessen mee te nemen, wordt draagvlak gecreëerd vanuit de organisatie voor de nieuwe werkplek. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om de huidige ervaringen, pijnpunten en wensen kenbaar te maken. Ook kan hij of zij in dit stadium al inzage geven in de mogelijkheden en beperkingen die er zijn bij de realisatie van een nieuwe werkplek om de werkprocessen uit te voeren. Hierdoor wordt de werkplek sneller binnen de organisatie geaccepteerd.

Autorisatie en het aanbieden van applicaties

De belangrijkste verandering in de transformatie van standaard naar future is de manier van autoriseren en het aanbieden van applicaties. In de future-werkplek gaan we uit van een Azure AD only (modern authentication) en wordt Kerberos authentication niet ondersteund. Het device is alleen verbonden via het internet en benadert informatie en applicaties dan ook alleen via het web. Het applicatielandschap moet hier wel klaar voor zijn. Is dat niet het geval, dan is er additionele technologie nodig om traditionele applicaties aan te bieden als webapplicaties.

Infrastructuur

De transformatie vindt binnen een organisatie plaatst, rekening houdend met de belangen van optimalisatie van innovatievermogen, gebruikerstevredenheid en risicobeheersing. Zo kiezen we zoveel mogelijk voor dezelfde managementsystemen die co-management ondersteunen. Centric gebruikt van Microsoft 365 (Windows 10, Office 365 en Enterprise Mobility + Security) in combinatie met Semi-Annual Channel. Dit houdt in dat er ieder halfjaar updates (en dus verbeteringen op het gebied van security en productiviteit) worden doorgevoerd. Door de granulaire manier van updates, zijn er geen complexe en zware migraties nodig iedere drie jaar. Deze vinden ieder halfjaar plaats.

Het Intelligente werkplekconcept van Centric

De Hybrid Workspace is het complete digitale intelligente werkplekconcept van Centric op basis van toonaangevende technologieën en gebruiksvriendelijke dienstverlening. De Hybrid Workspace verbetert samenwerking en stimuleert kennisdeling met functionaliteit in Microsoft Office 365 in combinatie met bedrijfsapplicaties. Omdat mensen, processen en aanwezige IT-middelen binnen ieder bedrijf uniek zijn, hanteert Centric een referentiearchitectuur die bestaat uit modulaire bouwstenen. Hierbij wordt Microsoft 365 als fundament gebruikt. De inzet en inrichting van Microsoft 365 is vaak bedrijfsspecifiek en wordt afgestemd op de kenmerken van uw medewerkers en de bedrijfsdoelstellingen. Vanuit een gestandaardiseerde set van bouwblokken is Centric dus in staat een klantspecifieke toekomstbestendige digitale werkplek te realiseren.

Wilt u meer informatie over de beste digitale werkplek?

Stuur dan een bericht naar Frank van Leeuwen, Architect & Product owner Hybrid Workspace bij Centric.