Vier tips voor de transitie naar de Public Cloud


Public cloud-platformen als Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure bieden veel nieuwe technieken die ook nog eens eenvoudig inzetbaar zijn. Maar waarmee moet u nu precies rekening houden als u over gaat op de public cloud? Hoe kunt u alle nieuwe technieken inpassen in uw digitale ecosysteem? Corstiaan de Haaij (consultant bij Centric) geeft u 4 tips voor een goede basis.

‘Als u over gaat op de public cloud, inclusief alle nieuwe technieken, is het essentieel dit goed in te passen in uw IT-landschap, ook wel het digitale ecosysteem genoemd. Door eerst de basis, ook wel IT Foundation genoemd, van dit ecosysteem te moderniseren en vervolgens de applicaties geschikt te maken, kan de public cloud ingezet worden en wordt data driven business bereikbaar.’
Waar moet je rekening mee houden in de basis?

1 Definieer de samenhang in de architectuur

De samenhang tussen de verschillende componenten die worden gebruikt is onderdeel van de IT Foundation. Deze samenhang wordt gedefinieerd in een architectuur. Hierbij moet u rekening houden met wet- en regelgeving en het bedrijfsbeleid maar ook de digitale strategie.

2 Maak afspraken over servicemanagement

In het servicemanagement regelt u de zaken rondom beheer en ondersteuning: een belangrijke set vastgelegde afspraken in de IT Foundation. Wanneer nieuwe technieken worden ingezet, ontstaat er een andere dynamiek aan taken en verantwoordelijkheden. Er gelden andere regels rondom bijvoorbeeld service windows (continu doorvoeren van wijzigingen) en lifecycle (cloudprovider kan functionaliteit wijzigen).

Voor een gedeelte is dit binnen de architectuur af te vangen, maar in meer

dynamische toepassingen worden verantwoordelijkheden met de business gedeeld. De DevOps-werkwijze, waarbij verschillende groepen vertegenwoordigd zijn in één team, is hiervan een mooi voorbeeld. De verantwoordelijkheden worden dan ook binnen dit team gedeeld; van het bouwen van toepassingen tot de ondersteuning.

3 Applicatiemodernisatie

Zodra de IT foundation redelijk gemoderniseerd is, zijn er een aantal randvoorwaarden ingevuld om de applicaties te moderniseren. Bij het moderniseren van applicaties worden bestaande applicaties aangepast, zodat de voordelen van public cloud optimaal worden benut, namelijk wendbaarheid, flexibiliteit en schaalbaarheid.

Bij een relatief eenvoudig uit te voeren lift- en shift-migratie wordt er beperkt gebruikgemaakt van deze voordelen. Om de voordelen van het moderniseren van applicaties te benutten, moet er gebruikgemaakt worden van de PaaS-onderdelen (Platform as a Service). Zo werkt u toe naar een modern digitaal ecosysteem, waarbij de data geclassificeerd en uitwisselbaar is.

4 Bepaal de inzet van data driven

De inzet van de public cloud moet geen doel op zich zijn, maar is een goed middel om de business beter te ondersteunen. Het streven bij het optimaliseren van het innovatievermogen is om de klantbeleving echt centraal te stellen. De digitale strategie is dan ook veel meer data driven. Aan de hand van intelligente analyses op de beschikbare data kan worden bepaald waar de klanten het best mee bediend kunnen worden.

Dit kan variëren van het ontwikkelen van nieuwe (beter aansluitende) diensten tot het optimaliseren van bestaande werkprocessen, waardoor de klanten sneller geholpen worden. Omdat de analyse van data een doorlopend proces is, gaat dit ook samen met de inzet van moderne samenwerkingsvormen. Het resultaat is een wendbaar en innovatief digitaal ecosysteem.

Wilt u weten waar u staat met uw IT Foundation ten aanzien van de public cloud?

Neem contact op met Corstiaan de Haaij.