Werkomgeving
van de toekomst

De IT-afdeling van de toekomst: niet realiseren, maar faciliteren

"De grootste uitdaging op weg naar de nieuwe digitale werkplek is niet technisch, maar organisatorisch", aldus Mike Wilmot, manager Consultancy IT Outsourcing bij Centric. "Hoe ga je als organisatie op weg naar de werkomgeving van de toekomst?"

Digitale ontwikkelingen bijbenen

De hoeveelheid toepassingen waarmee mensen op verschillende momenten en op verschillende plekken werken, neemt de komende jaren een enorme vlucht. Artificial intelligence en machine learning zorgen voor een exponentiële groei van data en mogelijkheden voor weer nieuwe technologische toepassingen.


De inzet van chatbots voorziet in de behoefte om de service verder te verbeteren en kostenefficiënter te werken. Het verwerken van data tot relevante informatie, en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen die daardoor mogelijk is, zijn inmiddels essentieel binnen de huidige digitale werkplek.

De grootste uitdaging hierbij voor veel organisaties is de hoge snelheid waarmee de nieuwe ontwikkelingen beschikbaar komen en het koppelen daarvan aan bestaande bedrijfskritische systemen. De snelheid zorgt inmiddels voor digitale disrupties. Zo kennen we allemaal de voorbeelden die ervoor zorgen dat de taxiwereld, de muziekindustrie en onze manier van communiceren en televisiekijken sterk zijn veranderd. De digitalisering dreigt zelfs ons monetaire stelsel te ontwrichten. De les die organisaties hieruit kunnen leren: wie niet mee verandert, verliest zijn onderscheidend vermogen.

Is uw cultuur klaar voor de digitale werkomgeving?

Uw organisatie zal mee moeten in deze versnelling om zo een “Kodak-moment” te voorkomen. Dit vraagt om een cultuur waarin innoveren centraal staat, binnen een organisatie waar mensen samenwerken en eenvoudig kennisdelen, met elkaar maar ook met partners en klanten. Standaard werkzaamheden moeten verder geautomatiseerd worden om de productiviteit te kunnen verhogen. Daarnaast moet de complexiteit van de informatiesystemen en IT-infrastructuur flink omlaag om wendbaar te zijn en zo eenvoudig nieuwe toepassingen te ontwikkelen en te implementeren.


Dit gaat veel verder dan de realisatie van een werkplek. Dit vraagt om een toekomstgerichte, veilige digitale werkomgeving die gebaseerd is op een platform dat zich continu ontwikkeld en nieuwe functionaliteit ter beschikking stelt. Maar ook om een platform waar uw huidige oudere applicaties, die nog essentieel zijn in uw bedrijfsvoering, beschikbaar worden gesteld.

Om uw medewerkers ook in de toekomst zo goed mogelijk te faciliteren is het van belang dat zij beschikken over de best passende, persoonlijke werkplek en dat zij kunnen vertrouwen op goede ondersteuning die gericht is op maximaal rendement van uw IT-middelen, door actief adoptiemanagement en het voorkomen van incidenten. Dit vraagt om een doorlopend faciliterend proces met als doel hogere gebruikerstevredenheid, meer innovatievermogen en goede risicobeheersing.

Niet realiseren, maar faciliteren

Want techniek is slechts een deel van de oplossing. Naast technische componenten is de invoering van een nieuwe digitale werkplek eerst en vooral een kwestie van bewustwording. En dat vraagt om een organisatorische kentering: toekomstgerichte IT-afdelingen maken nu definitief de stap van een uitvoerende afdeling naar een faciliterende afdeling.

Geen werkplekken enkel uitrollen, maar faciliteren. Alleen dán is het mogelijk om grip te houden op waardevolle data en nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen, zodat tevreden medewerkers hun werk doen met de flexibele, veilige en áltijd up to date IT-voorziening die daarvoor bij uitstek geschikt is: de digitale werkplek.