Onder één dak

De nieuwe werkwijze

Centric brengt al haar activiteiten op het gebied van de digitale werkplek, infrastructuurbeheer en applicatieontwikkeling en applicatieonderhoud onder één dak.

François Zielemans, business unit manager Centric, geeft een toelichting op de nieuwe werkwijze.

Van een uitvoerende ICT-leverancier naar een businesspartner

“Het aan ons binden van sociaal en inhoudelijk vaardige experts staat centraal in de aanpak van Centric om de stap te zetten van een uitvoerende ICT-leverancier naar een businesspartner.


Techniek is een middel om een businessuitdaging te adresseren. Soms wil onze opdrachtgever snel een nieuwe markt betreden en zoekt een partij die snel en flexibel kan schakelen. Op een ander moment betreft de wens een robuuste en goed afgeschermde backofficeapplicatie.

Om dit hele spectrum af te dekken, brengt Centric niet alleen al haar activiteiten op het gebied van de digitale werkplek, infrastructuurbeheer en applicatieontwikkeling en -onderhoud onder één dak, maar ook de teams gespecialiseerd in User Experience, Agile ontwikkeling, DevOps, containerization en orchestration. Alleen zo kunnen we de gehele business lifecycle bedienen.

Alleen door deze beweging te maken kan Centric garanderen dat de gebruiker erop kan vertrouwen dat hij altijd en overal op een veilige en comfortabele wijze toegang heeft tot relevante informatie en applicaties, de businessmanager snel kan inspelen op kansen en bedreigingen vanuit de markt en de IT-manager weet dat er een solide en terzake deskundige ICT- partner naast hem staat. ‘’

Businessvraagstukken

De tijd dat we auto’s kopen en zelf naar de garage brengen voor onderhoud, loopt op zijn eind. Door de verregaande automatisering staan we, wat autobezit betreft, vlakbij het punt om terug te keren naar de essentie: “Ik wil op een door mij gekozen moment comfortabel en veilig van punt A naar punt B reizen”.


Om deze dienst te kunnen leveren, moet de aanbieder tientallen zaken regelen zonder dat dit zichtbaar is voor de klant. Om gebruik te maken van de dienst betaalt de klant een vast maandelijks abonnement aangevuld met een variabel bedrag gebaseerd op gebruik.

Eindgebruikers en businessmanagers verwachten op het werk een vergelijkbare oplossing voor hun ICT-behoeftes. De tijd dat een businessmanager warm werd van de beschikbaarheidscijfers van het serverpark, ligt ver achter ons.

De juiste expertises aan tafel

Zelfs de ICT-manager interesseert het nog maar weinig, want uiteindelijk gaat het om het leveren van een integrale ICT-dienst die op een kosteneffectieve wijze invulling geeft aan een businessbehoefte. Een behoefte die niet beperkt is tot de interne gebruikers, maar steeds vaker ook externe klanten en businesspartners omvat.


Aan al deze doelgroepen wil de business veilig en comfortabel die applicatiefunctionaliteit en data ter beschikking stellen die op dat moment relevant zijn. Een van onze opdrachtgevers formuleerde deze behoefte als volgt: “Ik wil een alles-in-één-portaal”. Deze opdrachtgever wilde af van de wildgroei aan websites, intranetpagina’s, webapplicaties en legacy-applicaties, die ieder individueel voorzagen in een stukje van de puzzel.

Geen eenvoudig te realiseren ambitie, maar de business is nu eenmaal primair geïnteresseerd in dat deel van de ijsberg dat zichtbaar is en verwacht van haar ICT-partner dat zij dat deel voor haar rekening neemt dat zich onder water verschuilt.


Om de complexiteit van deze en andere businessvraagstukken tot behapbare proporties terug te brengen, is het cruciaal om de juiste expertise aan tafel brengen op het juiste moment. Met experts die het hele speelveld overzien.

Het traject

Zorgeloze toegang tot relevante ICT-functionaliteit en data voor interne en externe gebruikers vraagt, naast mensen met diepgaande specifieke technische- en domeinkennis, ook om mensen die het gehele speelveld overzien. Zo is een gemiddelde Office 365-implementatie veel complexer dan enkele malen op next klikken gevolgd door finish. Vaak dienen de Office 365-apps te integreren met andere tools die al dan niet lokaal of in de cloud draaien.


Hiervoor dient op zowel organisatorisch, functioneel als technisch vlak geschakeld te worden met verschillende partijen. In andere gevallen biedt de standaardfunctionaliteit van Microsoft geen soelaas en dient er maatwerk ontwikkeld te worden wat vervolgens weer op een slimme manier wordt geïntegreerd binnen het geheel.

Alleen als de ICT-partner in staat is om een team te formeren waarin alle benodigde expertise vertegenwoordigd is, kan op het juiste moment het juiste besluit worden genomen. Bij de aanvang van het project zijn vooral diegenen die het gehele speelveld overzien cruciaal. Denk aan het vertalen van business- en ICT-doelstellingen naar een functionele en technische solution-architectuur. En niet te vergeten: welke data hebben we nodig om te bepalen of we de doelstellingen gehaald hebben?


Nadat de hoofdlijnen bekend zijn, kunnen de inhoudelijke specialisten de verdere invulling verzorgen. Tijdens de realisatie verschuift de druk naar de projectmanager die in staat is om alle puzzelstukjes op het juiste moment in de juiste volgorde te leggen zodat uiteindelijk het gewenste eindresultaat bereikt wordt.