Onze visie

Publieke dienstverlening

De samenleving verandert. Publieke dienstverlening ook, want deze wordt steeds meer afgestemd op de behoefte van de burger. Waarbij het initiatief bij hem of haar ligt en je als gemeente vooral faciliteert, controleert en waar nodig regisseert. Digitale dienstverlening maakt dit mogelijk en die neemt de komende jaren alleen maar toe. En daarbij gaat digitale dienstverlening verder dan alleen online diensten. Ook beeldbellen bijvoorbeeld maakt laagdrempelig contact met de burger mogelijk. Verdwijnen daarmee de balies in het gemeentehuis? Nee, dat denken wij niet. Voor bijzondere en complexe situaties kunnen burgers terecht bij de gemeente voor dienstverlening die past bij de situatie. En er zal altijd een vorm van identiteitsvaststelling moeten plaatsvinden. Zo hebben mensen verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van publieke dienstverlening en ligt de keuze bij hen. En iedereen kan er gebruik van maken.

De burger centraal

Steeds meer burgers regelen bijna alles met hun smartphone en verlangen van gemeenten dezelfde dienstverlening als van commerciële bedrijven: vlot, efficiënt en betrouwbaar. Waarbij gebruik wordt gemaakt van allerlei digitale toepassingen: aanvragen via websites of portals van gemeenten of de rijksoverheid. Deze websites of portals gebruiken levensgebeurtenissen als uitgangspunt van de dienstverlening, niet alleen de wettelijke taken van de overheid. Daarbij hoort ook dat burgers meer regie kunnen voeren op het verstrekken van hun gegevens. Natuurlijk, het niet verstrekken van gevraagde gegevens kan nadelige gevolgen hebben voor het verkrijgen van een uitkering of subsidie. Maar het is aan de burger om daar - goed geïnformeerd door de overheid - over te beslissen.

Bij regie op eigen gegevens passen in onze ogen een aantal ontwikkelingen. Zo zou een burger kunnen instellen dat hij een maandelijks overzicht krijgt van instanties die zijn persoonsgegevens hebben gebruikt. Vergelijkbaar met het overzicht van declaraties van je ziektekostenverzekering of je maandelijkse telefoonrekening. Ook kan de burger geïnformeerd worden als zijn reisdocument of rijbewijs verloopt. Of als hij uitgenodigd is om te stemmen voor een nieuwe gemeenteraad of Tweede Kamer. Hij ziet in één oogopslag welke aanvragen of verzoeken hij heeft lopen bij de gemeente of rijksoverheid. Zo plaatsen we de burger centraal in de publieke dienstverlening van de overheid.

Het nieuwe burgerzaken

Een oplossing ontzorgt jou helemaal Met Centric Burgerzaken spelen we nadrukkelijk in op de veranderende publieke dienstverlening. Onze oplossing ondersteunt jou al met veel mogelijkheden om alle werkzaamheden uit te voeren. En dat gaan we de komende jaren alleen maar uitbreiden. Met de slimme toegankelijke eDiensten voor burgers en complete werkomgeving voor medewerkers kun je als gemeente excellente dienstverlening bieden. Ook nieuwe apps maken in de toekomst onderdeel uit van de werkomgeving van Centric Burgerzaken. Op deze manier werken wij iedere dag samen met onze klanten en partners aan het verbeteren van de publieke dienstverlening aan alle inwoners van Nederland.

Burger als uitgangspunt Bij de ontwikkeling van Centric Burgerzaken staat de burger centraal. Immers, burgerzaken is vooral gericht op het bieden van publieke dienstverlening. Hierbij zien wij de persoonlijke benadering als belangrijk uitgangspunt, omdat dit burgers bindt, zowel online als aan de balie. Wij ontwikkelen onze oplossing samen met onze klanten vanuit het gezichtspunt van de burger, de klantreis. Waar de burger in een eDienst een volledig overzicht heeft van zijn gegevens, heeft de medewerker in Centric Burgerzaken een compleet beeld van de burger, zodra deze wordt opgezocht in onze oplossing. Alle relevante informatie is voorhanden, zodat de medewerker de burger goed en vakkundig kan helpen. Daarbij gebruikt de medewerker Centric Burgerzaken zoals hij dat wil: op een vaste werkplek, laptop of via een tablet.

Datagericht werken De rol van de medewerker Burgerzaken verandert dus meer naar een regisserende en controlerende rol. Dat betekent dat medewerkers hun werk uitvoeren op basis van de aanwezige workload, gepresenteerd via een interactief dashboard. Daarmee overziet hij zijn werkzaamheden in één oogopslag en weet direct waar zijn aandacht nodig is. Datagericht werken dus. En met de verdere ontwikkeling van Centric Burgerzaken spelen we nadrukkelijk op die behoefte in.

Bedrijfsvoering Naast excellente dienstverlening streef je als gemeente naar efficiëntie en effectiviteit. Ook hier zien wij het gebruik van data als belangrijke bron voor goede en gerichte informatie waarop teamleiders en afdelingsmanagers Burgerzaken of Publiekszaken kunnen sturen. Ook in deze behoefte gaan we voorzien. Met digitale managementinformatie, waarin je belangrijke KPI’s van je gemeente mee kunt nemen. Denk aan digitaal werken, digitale inclusie, kwaliteit etc.

Hoe helpen we jou?

Ook onze rol als dienstverlener verandert. Want waar voorheen Centric Burgerzaken binnen je gemeentelijke infrastructuur draaide, werk je nu volledig vanuit de Centric Cloud. Dat betekent dat wij het technisch beheer uitvoeren, maar ook dat wij je op functioneel gebied makkelijker kunnen helpen bij het inrichten van Centric Burgerzaken. Zodat deze optimaal aansluit op jullie werkprocessen. Onze dienstverlening gaat zich steeds meer richten op proactief ondersteunen in het gebruik van Centric Burgerzaken. Daarbij zien we chatten en beeldbellen als een meer persoonlijk contact met elkaar en houden we de lijnen kort.

Voor het adviseren over de inrichting of het gebruik van Centric Burgerzaken, maken wij het in de toekomst mogelijk dat je via ons Customer Portal een afspraak kunt maken met een van onze consultants. Geen hele dagen meer, maar gewoon het aantal uur dat je denkt nodig te hebben. En nieuwe medewerkers? Centric Burgerzaken biedt jouw nieuwe medewerkers in de toekomst een volledig e-learningprogramma met bijhorende certificering. Alle major releases van de applicatie hebben een releasevideo en voorzien wij van een webinar, waarin we vooral inzoomen op de toepassing en toegevoegde waarde van de nieuwe software voor jullie.