Dienstverlening aan de burger

Voor jou staat de dienstverlening aan de burger centraal. Daarom doen wij gericht onderzoek naar de klantreis van burgers. Met Cross platform servicedesign ontwikkelen wij diensten die verder gaan dan de handelingen aan de balie of in de backoffice. Diensten die gebruiksvriendelijk zijn en je helpen de ultieme klantervaring en loyale klanten te bereiken. Zodat jij eenvoudig excellente dienstverlening kunt leveren.

Klantscherm

Burgers die aan de balie komen zullen blij verrast zijn met het klantscherm van Centric Burgerzaken. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het belangrijk is dat zij aan de balie betrokken worden bij hun aangifte of aanvraag. Op het meekijkscherm dat wij speciaal voor hen ontwikkelden, zien ze uit hoeveel stappen het aangifte- of aanvraagproces bestaat, bij welke stap jij bent en welke gegevens je invoert. En gaat er iets verkeerd? Bijvoorbeeld bij de spelling van hun naam of hun nieuwe huisnummer, dan kunnen ze gelijk ingrijpen. Zo maakt het klantscherm jouw dienstverlening transparant en efficiënt.

Op maat voor jouw balie! Elke balie is geschikt voor een klantscherm. Samen met een van onze partners, DIZ, hebben wij een modulaire oplossing ontwikkeld, die bestaat uit een unit voor de medewerker en een unit voor de klant. Deze units kun je als één geheel inzetten, maar ook als losse units. Wil je een arm met een vingerscanner en pinautomaat? Aan de linker- of rechterkant? Wel of geen touchscreen? Een scherm in de kleur van de balie? Alles kan. Jij bepaalt de optimale opstelling voor jullie balie.

AVG-Proof

Het klantscherm is niet identiek aan het medewerkersscherm, maar helemaal op maat voor de burger. Hij ziet op het klantscherm alleen de gegevens die voor hem relevant zijn. Zijn oude en nieuwe adres, bijvoorbeeld. De namen van de gezinsleden die meeverhuizen. De melding dat de kopie van het koopcontract is ontvangen en de verhuizing succesvol is doorgevoerd. Bij de aanvraag van een paspoort ziet hij ook een instructie voor het plaatsen van de vingerafdruk. En de prijs van het document.

Altijd een actueel klantbeeld met de zaakkoppeling

Optimale dienstverlening aan de burger. Dat is het doel van zaakgericht werken. Want een burger die, al dan niet online, een aanvraag of aangifte heeft gedaan, wil graag weten wat de voortgang van zijn aanvraag is. En of hij nu aan de balie komt, de telefoon pakt, MijnOverheid Lopende Zaken of Mijn Gemeente raadpleegt, jij wil hem graag het juiste antwoord op zijn vraag geven.

Als jouw organisatie zaakgericht werkt, dan maak je van alle dienstverlenende processen in de organisatie een zaak aan in het zaaksysteem. Of dat nu de aanvraag van een paspoort is, een parkeervergunning of een vergunning voor een grafmonument. Het zaaksysteem brengt zo alle lopende zaken van de organisatie samen, met de actuele statussen en de bijbehorende documenten.

Automatische zaakkoppeling met Centric Burgerzaken Centric Burgerzaken maakt het zaakgericht werken makkelijk en efficiënt. Want Centric Burgerzaken levert automatisch van alle aanvragen en aangiften waarvoor een zaak aangemaakt moet worden, de zaakgegevens en documenten aan het zaaksysteem. En als de status van de aanvraag wijzigt, zoals bij reisdocumenten en rijbewijzen, dan stuurt Centric Burgerzaken een statusupdate naar het zaaksysteem. Zo heb jij altijd een actueel beeld van de aanvragen en aangiften van de klant.

Raadplegen zaak in Centric Burgerzaken In Centric Burgerzaken kun je openstaande zaken (en bijhorende documenten) van een burger inzien. Afhankelijk van de autorisatie natuurlijk. Het raadplegen van zaken en documenten vindt plaats op basis van de standaard Zaak- en Documentservices (ZDS)

Geen dubbel werk meer! Werkt jouw gemeente wel zaakgericht, maar hebben jullie geen zaakkoppeling met Centric Burgerzaken? Dan doe je dubbel werk! Je opent eerst in het zaaksysteem de werkvoorraad en gaat de zaak behandelen. Dat betekent dat je Centric Burgerzaken opent om de wijziging in te voeren. En daarna ga je weer terug naar het zaaksysteem om te zeggen; ik heb ‘m behandeld, dus ik sluit de zaak af. Met de zaakkoppeling hoef je niet meer naar het zaaksysteem.

FRANS POUW

INFORMATIE- EN PROCESADVISEUR VAN DE GEMEENTE UTRECHT:

“Voorheen deden we veel dubbel werk. Met een eDienst komt de aangifte automatisch in de wachtkamer van Centric Burgerzaken en wordt er gelijk een zaak aangemaakt in het zaaksysteem. Je behandelt de aangifte vanuit de wachtkamer: en dat is niet meer dan een ja of nee, accorderen of afwijzen. Daarna wordt de mutatie automatisch verwerkt. Ook in het zaaksysteem. De documenten worden netjes bewaard, de bewaartermijnen gecontroleerd. Je hoeft er verder niets meer aan te doen.”

Partnership met Decos Join

Centric en Decos zijn een strategisch partnership aangegaan om lokale en regionale overheden te ondersteunen op het gebied van zaakgericht en digitaal werken. Door het partnership met Decos kan Centric beter inspelen op de veranderingen waar de lokale overheid nu om vraagt. Zo hebben Centric en Decos als eerste softwaremakers hun systemen gekoppeld op basis van de nieuwe VNG-gegevensstandaard voor zaakgericht werken.

Weten met welke zaaksystemen wij al koppelen?

Wij zijn er best trots op dat we inmiddels koppelingen hebben gerealiseerd met de meeste zaaksystemen.

Staat jullie zaaksysteem er niet bij? Vraag gerust naar de mogelijkheden om dat te koppelen aan Centric Burgerzaken.

• Join (Decos) • eSuite (Atos) • Liber (BCT) • Corsa met Liber Light (BCT) • Verseon (Circle Software) • Djuma (Circle Software) • eMaxx (Exxellence) • Green Valley Zaken (Visma Roxit) • Brein In Proces (Visma Roxit) • Zaaksysteem.nl (Mintlab) • KIM (Kodision) • Mozard Suite (Mozard BV) • PerfectView (QNH)

eDiensten Burgerzaken

Burgers zien één digitale wereld als het gaat om digitale dienstverlening, waarbij ze op een eenvoudige manier en direct contact hebben met dienstverleners. Dit verwachten zij ook van decentrale en rijksoverheden. Ze regelen hun zaken snel, waar en wanneer ze willen, want ze kunnen 24/7 op hun gemeentelijke website terecht.

Intelligente dienstverlening Digitale dienstverlening is meer dan online aangifte doen. Onze eDiensten zijn intelligent. Burgers en begrafenisondernemers loggen veilig in met DigiD of eHerkenning en ze maken geen fouten, want ze voeren geen onnodige handelingen uit: alles wat bekend of herleidbaar is, wordt automatisch ingevuld. Ze krijgen daardoor nooit onnodige vragen. Handmatige invoeringen zijn minimaal.

Van begin tot eind digitaal! Onze eDiensten ondersteunen het volledige aanvraag- en/of aangifteproces, inclusief de automatische verwerking in Centric Burgerzaken, het aanmaken van een zaak in het zaaksysteem en het opslaan van documenten in het DMS. De instelbare, automatische controles op personen en/of adressen leiden als dat nodig is in Centric Burgerzaken tot een signaal voor de medewerker.

Toegankelijk voor iedereen Wij vinden dat digitale dienstverlening toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen met een visuele of motorische beperking. Daarom is de moderne, eigentijdse vormgeving van de eDiensten gebruiksvriendelijk en gecertificeerd met het keurmerk Drempelvrij.

Nog afspraak maken? Bij processen waarvoor de burger nog aan de balie moet verschijnen, maken we eDiensten waarmee de burger een afspraak kan maken. Omdat we zo de gegevens van de burger al uitvragen, kun je de procestijd aan de balie verkorten.

WCAG 2.1 & drempelvrij gecertificeerd

De onafhankelijke specialisten van Cardan Technobility hebben beoordeeld of onze eDiensten voldoen aan de wettelijk geldende toegankelijksheidsnormen (WCAG 2.1). Wij zijn er trots op dat wij van hen het Waarmerk drempelvrij.nl hebben ontvangen. Voor alle eDiensten Burgerzaken!

Laurens Leenders van Cardan Technobility zei na de certificering het volgende over onze eDiensten: "Centric neemt toegankelijkheid zeer serieus. Gezamenlijk hebben we de toegankelijkheid van de eDiensten die Centric maakt beoordeeld. Het was goed om te zien dat de eDiensten van Centric al aan de meeste toegankelijkheidsvereisten voldeed. De gevonden probleempunten zijn meteen opgepakt, wat resulteerde in een mooie reeks aanvullende verbeteringen. Als je als gemeente toegankelijke eDiensten wil inzetten, stellen de diensten van Centric je daartoe in staat."

16 intelligente eDiensten

Wij hebben 42 online processen verpakt in 16 intelligente eDiensten. Die zorgen ervoor dat diensten slim worden gecombineerd, voor een optimale dienstverlening aan de burger. Bijvoorbeeld: bij een verhuizing hoeft de burger zich niet druk te maken over de keuze voor een binnengemeentelijke verhuizing of een hervestiging. Na de prefill kent de eDienst Doorgeven verhuizing zijn situatie en leidt dat zelf af. Onnodige vragen én fouten sluiten we daarmee uit. Appeltje-eitje!

Burgerlijke Stand

eDienst Aangifte geboorte

eDienst Huwelijk & Partnerschap

eDienst Aangifte overlijden

Verhuizingen

eDienst Doorgeven verhuizing

eDienst Doorgeven emigratie

Reisdocumenten

eDienst Aanvragen reisdocument

eDienst Doorgeven vermissing reisdocument

Uittreksels & afschriften

eDienst Aanvragen uittreksel BRP

eDienst Aanvragen afschrift BS

eDienst Aanvragen uittreksel BRP door wettelijke vertegenwoordigers

eDienst Aanvragen VOG

Verkiezingen

eDienst Aanvragen kiezerspas of vervangende stempas

eDienst Aanvragen volmacht stempas

eDienst Doorgeven beschikbaarheid stembureauleden

Wijzigingen

eDienst Wijzigen aanschrijfnaam

eDienst Wijzigen geheimhouding persoongegevens

benieuwd naar de huidige stand van zaken?

vraag het e-book burgerzaken aan!