C0creatie

Publieke dienstverlening verandert. Jouw rol verandert. Digitaal waar mogelijk, persoonlijk als het moet. Van uitvoerend naar faciliterend en controlerend, met de focus op kwaliteitszorg en - waar nodig - op maatwerk aan burgers. Om goede invulling te geven aan deze veranderingen, hebben wij elkaar nodig. Samen ontwikkelen wij efficiënte en innovatieve dienstverlening. De burger staat altijd centraal.

Actieve gebruikersgroepen

Wij vinden cocreatie belangrijk. Daarom organiseren wij actieve gebruikersgroepen, zoals expertgroepen, regio-overleggen en werkgroepen. In de samenwerking leveren onze klanten niet alleen functionele input voor aanpassingen en uitbreidingen van Centric Burgerzaken, ze testen onze oplossing ook op het gebruik in de praktijk (“usability”). Zo weten wij én zij zeker dat Centric Burgerzaken functioneert zoals zij wensen en verwachten.

Inspiratiedag 2020

Wij vinden gesprekken en ontmoetingen met jou inspirerend. En we vinden het ook belangrijk dat je andere klanten ontmoet en ervaringen kunt uitwisselen. Daarom organiseren wij jaarlijks een klantendag in een inspirerende omgeving. Afgelopen jaar gooide corona roet in het eten, maar we denken met plezier terug aan de Inspiratiedag Burgerzaken en Betalen van 4 februari 2020. Vanuit alle hoeken van het land kwamen klanten van Centric Burgerzaken en Centric Betalen samen in Corpus Experience om inspiratie op te doen voor het nieuwe decennium . Met zo’n 200 aanwezigen was er heel wat inspiratie onder het dak van Corpus.

Cocreatie met

partnergemeenten

Wij gaan graag een partnership aan met onze klanten. En binnen dat partnership kan ruimte zijn voor cocreatie. Dat geeft pas echt een boost aan onze gezamenlijke doelstellingen. Benieuwd naar de samenwerking met deze partners? Ga dan gauw naar de pagina Partners.

Expertgroepen

Jij bent de expert. In onze expertgroepen denken experts zoals jij enthousiast mee over de ontwikkeling van Centric Burgerzaken. Over gebruiksvriendelijkheid, de ontwikkeling en verbetering van functionaliteit, de prioritering van geplande aanpassingen. Ze testen ook nieuwe functionaliteit. De meeste expertgroepen tellen acht à tien deelnemers van zowel kleine als grote gemeenten, die eens in de paar weken samenkomen. Naast de langlopende expertgroep Centric Burgerzaken, organiseren we voor nieuwe ontwikkelingen ook kortlopende expertgroepen. Zoals bijvoorbeeld de expertgroep Risicoprofielen, die meedenkt over de ontwikkeling van de module Inzicht. En de expertgroep Onderzoek, die meedenkt over de vernieuwing én ver-SaaS-ing van de module Onderzoek en de app Adresonderzoek.

Anthony Kleijnen Gemeente Oss, deelnemer expergroep digitale dienstverlening

“Het is prettig dat je een vinger in de pap hebt als het over verdere functionaliteit gaat. En daar komen allemaal mensen van de werkvloer, die weten natuurlijk het beste wat ze willen, los van wat technisch kan. Het is ook fijn om informatie te delen. Er komen ook wat grotere gemeentes, zoals Almere en Utrecht, en die kijken met een andere bril naar zaken.”
Inge Ronde Key-user en allround medewerkster Burgerzaken, Gemeenten Purmerend en Beemster

“Ik doe mee aan de expertgroep, omdat ik wil meedenken over nieuwe ontwikkelingen en de praktijk daarin wil meenemen. Het is ook belangrijk om vanuit de burger te denken, over hoe een eDienst er voor hen uitziet.”
Frank Lieuwen Projectleider dienstverlening, gemeente Harderwijk

“Kennis opdoen van producten en ervaringen van anderen, maar ook kennisdelen vanuit mijn eigen expertise, niet zijnde burgerzaken. Dat is waarom ik deelneem.”
Hans Witjes Senior adviseur Burgerzaken gemeente Westland

“De samenwerking binnen de expertgroep verloopt op een informele en collegiale wijze, waarbij een goede aansluiting tot stand wordt gebracht tussen de techniek vanuit Centric en de dagelijkse praktijk in de gemeenten.”
Philipe Yousf Consultant burgerzaken Centric/XCENT

“Fijn dat dit bestaat en dat wij kunnen sparren met andere gemeenten.”

De Gebruikersvereniging Centric

Wij vinden cocreatie belangrijk. Daarom organiseren wij actieve gebruikersgroepen, zoals expertgroepen. De Gebruikersvereniging Centric is de belangenbehartiger van (semi)overheidsorganisaties die gebruikmaken van applicaties en diensten van Centric. Onder de vlag van de gebruikersvereniging zijn verschillende gebruikersgroepen actief, waarbinnen leden en Centric afstemmen over releaseplanningen, kwaliteit van dienstverlening, implementatie van wetgeving en standaarden, prijs-kwaliteitverhouding, enzovoort.

Voor Burgerzaken organiseert de gebruikersvereniging samen met Centric regio-overleggen. Aan de vorming van een tactisch overleg wordt gewerkt. Als lid van de gebruikersvereniging kun je aan deze overleggen deelnemen. Wil je weten of jouw organisatie al lid is? Kijk dan hier. Wil je weten wie van jouw collega’s actief zijn binnen de gebruikersvereniging of wil je zelf actief worden? Neem dan contact op via info@gvcentric.nl.

Paul Buik, leveranciersmanager bij de gemeente Den Haag en portefeuillehouder Publiekszaken/Burgerzaken in het algemeen bestuur van de gebruikersvereniging: ‘'Doel is om actief een strategisch, tactisch en operationeel overleg te voeren om diverse ontwikkelingen op het vakgebied te vertalen naar noodzakelijke duurzame ICT-oplossingen. In partnerschap kijken naar oplossingen, zonder de zakelijke aspecten uit het oog te verliezen. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.’'