Altijd in ontwikkeling

Centric Burgerzaken is een moderne, toekomstbestendige oplossing. En Centric Burgerzaken is altijd in ontwikkeling, want zo zorgen wij ervoor dat onze oplossing aansluit en blijft aansluiten bij marktontwikkelingen, wetswijzigingen en de wensen van onze klanten. Het uitgangspunt bij die ontwikkeling is altijd: gebruiksgemak voor jou én de burger. En een efficiënte bedrijfsvoering voor de gemeente.

Centric Burgerzaken in de cloud Technische ontzorging. Die wens horen wij steeds vaker van onze klanten. En steeds vaker maken wij Centric Burgerzaken voor hen beschikbaar in onze SaaS-omgeving. Zij delen dan de infrastructuur met andere gemeenten, maar hebben de beschikking over een eigen applicatie en databases, die volledig gescheiden zijn van andere gemeenten. En ze blijven eigenaar van hun eigen gegevens. Wat wij van hen overnemen is het technisch beheer van applicaties, middleware of de aanschaf en het beheer van onderliggende hardware of licenties.

Common Ground Een relevante landelijke ontwikkeling is Common Ground. Common Ground betekent een grote stap in de richting van een open, transparante overheid, waarbinnen gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld. De keuze voor deze architectuur, waarin we data loskoppelen van applicaties, betekent dat we veel sneller kunnen innoveren. Wij zijn als leverancier betrokken bij een aantal concrete pilots (fieldlabs) op het gebied van burgerzaken, zoals het fieldlab ‘Haal centraal’. Ook sluiten wij aan bij de projecten Team Chatbot, Team Huwelijk, Team MijnApp en Team XBRP.

Informatie uit data Centric werkt aan twee nieuwe modules: Inzicht en Onderzoek. Deze twee modules hebben één ding gemeen, ze genereren beide een grote dataset. Wanneer je deze data overzichtelijk en in het juiste verband presenteert, verander je data in informatie. Dat kan je inzicht verschaffen in de daadwerkelijke effectiviteit van deze toepassingen. Of in trends die je kunt gebruiken om ze effectiever in te zetten. De technieken die Centric hiervoor gebruikt zijn data-analytics en machine learning.

Analyse klantreis Vraag jij je ook af hoe burgers onze eDiensten gebruiken? Bijvoorbeeld wat de doorlooptijd is en op welke tijdstippen ze de eDiensten gebruiken? Om antwoord te krijgen op die vragen, voeren wij samen met de gemeente Harderwijk een pilot uit op het gebied van webanalytics. Daarvoor integreren we de software van Piwik Pro met onze eDienst Doorgeven verhuizing. Binnenkort zorgen wij ervoor dat ook jouw gemeente gebruik kan maken van deze functionaliteit. Bij alle eDiensten!

Innovatie?

vanzelfsprekend!

Centric wil de gemeentelijke dienstverlening blijven vernieuwen en speelt daar met haar investeringen op in. Wij trekken daarbij graag op met gemeenten, pakken de regierol en streven eenheid in de uitvoering na. Nieuwsgiering naar onze innovaties? Lees dan gauw verder!

Doorontwikkeling eDiensten Wij verwachten dat nagenoeg alle producten en diensten van Centric Burgerzaken waarbij burgers betrokken zijn zich lenen voor (enige vorm van) selfservice. Onze eDiensten gaan verder dan online aangifte doen. Ze zijn intelligent en zullen in de toekomst steeds intelligenter worden.

Digitale ondertekening Onze klanten vragen regelmatig naar de mogelijkheden voor digitale ondertekening en opslag van digitale documenten. Hoe mooi zou het zijn als de burger eenmalig akkoord kan geven voor het gebruik van de gegevens en de opgeslagen handtekening en de gemeente hierna gebruik kan maken van deze accordering. Deze functionaliteit staat klaar en zodra de wet dit toestaat kunnen we dit aan gemeenten aanbieden.

Scannen en digitaliseren brondocumenten Het beoordelen van brondocumenten is een tijdrovende en inspannende klus die veel documentkennis van jou vraagt. Samen met Securitech hebben we de mogelijkheid gerealiseerd om brondocumenten te scannen en ze daarbij inhoudelijk te beoordelen op authenticiteit. Dit hebben we geïntegreerd in de werkprocessen.

Digitaal kluisje: regie op eigen gegevens Wij denken graag mee over de ontwikkeling van een breed geaccepteerde, veilige en gebruiksvriendelijke digitale identiteit. De markt kent al veel initiatieven die zich richten op het creëren van een digitaal kluisje voor de burger. Het digitale kluisje en de mogelijkheid om regie op de eigen gegevens te voeren, ziet Centric als een belangrijk onderdeel van onze toekomstige digitale identiteit.

Digitale identiteitsvaststelling via gezichtsvergelijking Automatisch vaststellen of de burger is wie hij zegt dat hij is? Dat is een fraudegevoelig proces. In samenwerking met Oribi, de gemeente Utrecht en het ministerie van Binnenlandse Zaken doen we een pilot voor gezichtsvergelijking. De lessen die we hieruit trekken zijn waardevol voor de doorontwikkelingen in een digitale identiteit voor de burger.


Volledig onbemande aanvraag en uitgifte van reisdocumenten Samen met een aantal gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken voeren we een pilot uit om reisdocumenten uit te reiken, zonder tussenkomt van jou of je collega. Ook het digitaliseren van het hele proces valt hieronder; van het digitaal aanvragen tot het onbemand uitreiken bij het stadsloket.

Aanvullende integraties met landelijke registers Centric Burgerzaken biedt al veel mogelijkheden om te integreren met andere systemen, zodat je gegevens uit andere systemen zonder handwerk over kunt nemen. Samen met het ministerie van Justitie zijn we in gesprek om het gezagsregister te integreren. Om zo nog meer (landelijke) systemen te integreren.

Documentherkenning Bij een online aangifte of aanvraag moeten burgers vaak documenten verstrekken. Jij controleert het document in de wachtkamer van Centric Burgerzaken. Of je zoekt contact met de burger om te vragen of deze alsnog de juiste documenten wil aanleveren. Dat kan makkelijker. Wij onderzoeken of de eDienst voor jou kan controleren of het bijgeleverde document voldoet aan de eisen van jouw organisatie. Zo niet, dan vraagt de eDienst de burger het juiste document te uploaden. Makkelijk, toch?

Verzoekenbak Een concreet voorbeeld van een Common Groundinitiatief waar wij bij aansluiten is de Verzoekenbak. Dit initiatief stelt externe partijen in staat om een verzoek (een dossier) aan te maken, bijvoorbeeld voor een huwelijk. Centric of een andere leverancier kan dit verzoek oppakken en verwerken in de burgerzakenapplicatie.

De technieken van de toekomst

Bij innoveren hoort het inzetten van de nieuwste technieken. Wij zetten voor je op een rijtje welke technieken wij gebruiken om het portfolio van Centric Burgerzaken te vernieuwen en uit te breiden:

Blockchain

Wij onderzoeken hoe wij blockchain kunnen inzetten bij burgerzakenprocessen. Wij denken hierbij in eerste instantie aan het proces van erkenning ongeboren vrucht, waarmee het mogelijk wordt dat alle Nederlandse gemeenten beschikken voor alle opgemaakte akten van erkenning ongeboren vrucht en deze gegevens automatisch kunnen verwerken op de geboorteakte bij de aangifte.

Conversational Artificial Intelligence In de digitale dienstverlening van de toekomst gebruiken we kunstmatige intelligentie om de burger een gesprek te laten voeren met de gemeente. De burger ervaart daarbij hetzelfde serviceniveau als aan de balie, maar dan digitaal, op elk device, 24/7, via spraak of typen. Natuurlijk spreekt jouw digitale collega de meest voorkomende vreemde talen. En wanneer de burger het proces heeft afgerond, wordt het keurig verwerkt in Centric Burgerzaken.