Je IT de
baas met SaaS


Cloudmigraties zijn aan de orde van de dag. De vele verschijningsvormen van cloud maken elke migratie weer anders. SaaS-migraties zijn daarbij misschien wel de meest intrigerende. Deze raken de organisatiedoelstellingen, de financieringsmodellen, de procesinrichting, de eindgebruikers en – niet in de laatste plaats – de IT-afdeling. Het raakt dus iedereen die bij de kerntaken van je organisatie betrokken is: bestuurlijk, ondersteunend én operationeel.

Winst op bestuurlijk niveau

SaaS: uitbesteden is goed besteden Met het hoge digitaliseringstempo van onze samenleving komt de lat voor organisaties in snel tempo hoger te liggen. De afhankelijkheid van IT-middelen neemt toe. Tegelijk worden die IT-middelen complexer, wat het aanpassingsvermogen van de organisatie juist afremt. Deze paradox is te doorbreken door een deel van de complexiteit aan gespecialiseerde partijen over te laten. Dit is de essentie van SaaS.
SaaS streeft naar standaardisatie van processen om complexiteit te verminderen. En dat komt een snelle vernieuwing weer ten goede. Niet alleen vandaag, ook in de toekomst worden vernieuwingen in een hoger tempo doorgevoerd, tegenover een lagere inspanning voor jouw organisatie. Als er minder uitzonderlijke omstandigheden zijn, geeft dat softwaremakers zoals Centric de mogelijkheid om ontwikkelcapaciteit op grotere schaal in te zetten voor het gezamenlijke doel. De oplevertijd en prijs/kwaliteitverhouding van nieuwe oplossingen varen er wel bij.
'SaaS streeft naar standaardisatie van processen om complexiteit te verminderen'
Vol vertrouwen op weg naar Common Ground
Met SaaS raken discussies rond procesinrichting en daaruit voortkomende IT-afwegingen op de achtergrond. Daarvoor in de plaats kun je je meer richten op kwaliteit, van je data bijvoorbeeld. Niet de processen maken nog langer het verschil, maar de intelligente inzet van beschikbare gegevens.
Door het impliciet standaardiserende karakter van SaaS wordt de uitwisselbaarheid van data tussen partijen een keuze, in plaats van een technische uitdaging. SaaS zorgt voor de verbinding met de buitenwereld, veilig en verantwoord. Je data-horizon wordt aanzienlijk verbreed, evenals die van de partijen waarmee je samenwerkt. Initiatieven rond zaken als objectregistratie en valorisatie komen in een stroomversnelling, volledig in lijn met de Common Ground-ambities.
Op- en afschalen op grote schaal Het assetmanagement van applicaties ligt grotendeels bij de SaaS-leverancier. SaaS brengt gebruikskosten van je productiemiddelen overzichtelijk in kaart. Deze kun je afzetten tegen de productiekwantiteit en -kwaliteit. Op- en afschalen vergt nauwelijks inspanning, waardoor je als organisatie efficiënter opereert.
De toegevoegde waarde van de IT-afdeling
Nieuwe rol, nieuwe kansen De transformatie naar SaaS-oplossingen heeft een flinke impact op de rol van je IT-afdeling, het takenpakket van professionals én je positie als IT-manager. Verandering brengt onzekerheden met zich mee. IT-outsourcing is een goed voorbeeld van zo’n verandering. SaaS is daarmee een ultieme vorm van verandering voor een IT-afdeling. Reden genoeg om daarbij stil te staan.
Meer aandacht voor de echt toegevoegde waarde
Met de transformatie naar SaaS transformeren de kosten van middelen en arbeidsuren binnen je afdeling. In plaats van operationele kostenpost gericht op het aanpassen en in stand houden van IT-voorzieningen, verschuift de verwachting naar voortdurende verbetering van de toegevoegde waarde voor uw organisatie als geheel, in een hoog dynamische omgeving.
De ‘T’ in ‘Informatie Techniek’ raakt op de achtergrond. Hardware- en software-uitbreidingen zijn met SaaS vooral een businessaangelegenheid, nadat je legacy applicaties zijn gesaneerd. Updates en op- en afschalen is de verantwoordelijkheid van de SaaS-provider. Je projectorganisatie kan zich richten op veranderingen met belangrijkere impact. Data-integratie en intelligente inzet van extra functionaliteit wordt je kerntaak.
Je strategie aanscherpen met SaaS
SaaS geeft je ruimte om te focussen op de IT-strategie in plaats van de IT-operatie. Nu hebben legacy applicaties de nare eigenschap nogal verweven te zijn in de kernprocessen van je organisatie. Een gedegen saneringsstrategie is daarom een belangrijk onderdeel van je SaaS-strategie. Natuurlijk vergt de SaaS-verschuiving de nodige tijd.
Dit geeft je de gelegenheid geleidelijk de focus te verplaatsen naar andere zaken: welke samenwerkingsverbanden en koppelingen bieden je organisatie meer slagkracht? Welke aanvullende veiligheidseisen en transparantie zijn er nodig bij gekoppelde partijen? Programma’s als Common Ground worden ook voor jouw organisatie voornamelijk een strategisch en bestuurlijk aspect in plaats van een technisch vraagstuk.
'SaaS geeft je ruimte om te focussen op de IT-strategie in plaats van de IT-operatie'
Echt alles uit je functionaliteit halen De toegevoegde waarde van IT komt tot uiting in de functionaliteit die het te bieden heeft. Het zijn de businessapplicaties die deze functionaliteit uiteindelijk toegankelijk maken. Je applicatiebeheerders vormen de verbindende factor tussen gebruikers en die functionaliteit. In een SaaS-omgeving behouden zij die rol maar met een duidelijk nieuw takenpakket. Technisch applicatiebeheer beperkt zich tot integratie met applicaties die nog niet “verSaaSt” zijn. Bijkomende opleidingskosten voor nieuwe applicaties zijn daarmee overbodig. Kennis van Application Programming Interfaces (API) tussen SaaS-leveranciers nemen in belang toe als onderdeel van je rol als “Cloud Broker”.
Vanuit functioneel applicatiebeheer kun je verwachten dat het repeterende testwerk rond updates bij de SaaS-leverancier ligt, inclusief de API’s naar derden waarmee die samenwerkt. Functioneel applicatiebeheer levert toegevoegde waarde door toe te zien op de inzet van SaaS-functionaliteit. Waar wordt deze ingezet? Is de functionaliteit maximaal benut? Waar kunnen gebruikers beter ondersteund worden? Waar kunnen subscriptions worden beëindigd? Zo vergroot ook applicatiebeheer de toegevoegde waarde van de IT-afdeling als geheel.
Meer slagkracht in de operatie
SaaS: exit doorlooptijd IT-afdeling Met het hoge digitaliseringstempo in onze samenleving komt ook de lat voor jouw afdeling in snel tempo hoger te liggen. Het tempo waarmee je afdeling kan meeveranderen is grotendeels afhankelijk van het moment dat de IT-afdeling de ondersteunende applicaties heeft aangepast. Je afhankelijkheid van beschikbare IT-medewerkers en applicatiebeheerders neemt af waardoor je eenvoudiger meebeweegt met de applicatieve ontwikkelingen in de markt. SaaS elimineert de doorlooptijd die een IT-afdeling doorgaans nodig heeft.
Vlot veranderen SaaS streeft daarnaast naar standaardisatie van processen waardoor innovaties ook op je eigen werkvloer sneller worden gerealiseerd. De samenwerking met andere afdelingen en instanties verloopt soepeler, gegevensuitwisseling past zich sneller aan en je afdeling krijgt minder te maken met uitzonderlijke situaties die tijdrovende of foutgevoelige werkzaamheden met zich meebrengen. Directe beschikbaarheid van verbeterde user interfaces met intuïtieve werkwijze zorgen ervoor dat je medewerkers zich ook in deze dynamische tijden thuis voelen.
Meer doelmatigheid Ondanks steeds complexere regelgeving en samenwerkingsverbanden, kun je je zo beter richten op je kerntaken. Verbetering van doelmatigheid van de werkzaamheden krijgt meer aandacht, doordat je minder tijd nodig hebt om de operationele “eindjes aan elkaar te knopen”. Dat laatste doet de SaaS-leverancier met plezier. Die zorgt ervoor dat je als vanzelf meebeweegt met de ontwikkelingen in je vakgebied.