Grip

op

invordering


Grip op de invorderingspraktijk van belastingorganisaties is een belangrijk thema. Van belastingorganisaties wordt verwacht dat zij bij het innen nog meer rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van hun belastingschuldigen. Maatregelen zijn dan nodig.

Na alle publiciteit omtrent schulden en de wijze waarop de overheid daar invloed op heeft, is het onderwerp op dit moment actueler dan ooit. De ombudsman heeft eerder al aangegeven dat door het invorderingsbeleid van de overheid mensen met schulden dieper in de financiƫle problemen komen. Behoorlijk invorderen of invorderen op maat is dan een pre.

Eerder heeft de ombudsman al kaders geformuleerd:
 • Duidelijk communiceren en waar nodig contact opnemen
 • Meer inspanning om verdere schulden te voorkomen
 • Toepassen van maatwerk
 • Samenwerking met andere overheden
 • De beslagvrije voet waarborgen
 • Medewerking verlenen aan schuldhulpverlening

Centric Belastingen faciliteert middelen om te voldoen aan deze kaders. Denk aan:

 • Het vooraf versturen van e-notificaties met het verzoek om contact op te nemen met de belastingorganisatie om verdere hulp te bieden
 • Zorgvuldige risicoprofilering waarbij je organisatie eerder in staat is om hulp te bieden bij schulden
 • Uitwisseling met (externe) schuldhulpverlenende instanties
 • Borging van de beslagvrije voet in de belastingsoftware
 • Indeling in groepen waardoor maatwerk mogelijk is
Ook bij toekomstige wijzigingen zal Centric Belastingen deze faciliteren. De wetswijziging beslagvrije voet zal tijdig geborgd worden, net als Kwijtschelding 3.0 waar burgers zelf regie hebben. Voor jou betekent dit dat je nu al de kaders zoals geformuleerd door de ombudsman kunt toepassen, en dat ook in de toekomst kunt blijven uitvoeren.