Belasting heffen vanuit de cloud


Mary Scholtus

Directeur BSR

Marijn Brouwer

Manager klantenservice & ICT BSR

Heffen, innen, waarderen, grofweg 90 procent van de belastingprocessen zijn voor alle gemeenten en samenwerkingsverbanden hetzelfde. Toch richten veel organisaties zelf hun eigen processen in en wordt er veel maatwerk gebruikt. Zelf de IT technisch beheren, veel data lokaal opgeslagen. Maar het kan ook anders.


Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) is samen met de dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam nauw betrokken bij de vernieuwing van de belastingenoplossing van Centric. Die zorgt ervoor dat gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden hun belastingtaken kunnen uitvoeren vanuit de cloud, via Software as a Service (SaaS). Met één robuuste generieke procesinrichting, die te gebruiken is voor alle belastingorganisaties.

BSR-directeur Mary Scholtus en manager Klantenservice & ICT Marijn Brouwer leggen uit waarom zij graag meedenken over de processen en functionaliteit in de belastingoplossing die zij gebruiken. Wat zijn voor hen de grootste voordelen van een standaard werkwijze vanuit de cloud?

Overstappen op SaaS betekent dat Centric het volledige technisch beheer van de belastingapplicatie overneemt. Waarom heeft BSR daarvoor gekozen? Hoe zijn de reacties van gebruikers?

Mary: “Door de jaren heen is er bij ons maatwerk gebouwd. En maatwerk maakt kwetsbaar. Als organisatie ben je dan afhankelijk van een paar specialisten die weten hoe de techniek in elkaar steekt. De praktijk leert ook dat hetzelfde maatwerk jaren geleden wellicht nog voldeed, maar inmiddels weleens averechtse effecten kan hebben, omdat ook Centric haar software verder ontwikkelt.”


Marijn: “Voor het technisch onderhouden van een softwarepakket zijn wij ook niet opgericht en uitgerust, vandaar dat wij in de volle breedte gaan voor Software as a Service. Daardoor kunnen wij ons focussen op onze primaire taak, namelijk het heffen en innen van lokale belastingen. Centric zorgt dat de ‘achterkant’ betrouwbaar is en de belastingoplossing meegaat met de actuele ontwikkelingen, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving.”

‘We moeten beschikken

over actuele gegevens

vanuit de bron’

Centric maakt de SaaS-oplossing voor Belastingen ook geschikt voor Common Ground. Is dat iets wat speelt binnen BSR?

Mary: “Jazeker. We zijn al jaren gewend om alle informatie die wij nodig hebben voor het heffen en innen van lokale belastingen zelf in huis te hebben. Daarvoor is veel opslagcapaciteit nodig. Daarnaast is er sprake van een schaduwadministratie van gegevens, met kopieën die misschien niet altijd stroken met de realiteit. Als je daarvan afstapt, wordt het een stuk minder foutgevoelig.”


Marijn: “Om onze taak als belastingorganisatie goed uit te kunnen voeren, moeten wij beschikken over actuele gegevens vanuit de bron. Hiervoor zijn goede koppelvlakken nodig. In de ideale situatie kunnen wij met een druk op de knop de actuele gegevens uit de landelijke basisadministraties raadplegen, op basis waarvan wij belastingaanslagen opleggen.

In dat licht zien wij absoluut de meerwaarde van de Common Ground-beweging. Volgens Common Ground worden de data gescheiden van de processen en daarnaast komen die data straks allemaal uit de landelijke bronnen, in plaats van uit lokale schaduwkopieën.”

BSR draagt bij aan de volledige generieke procesinrichting in Centric Belastingen. Waarom is dit belangrijk en welke voordelen zie je daarin voor andere organisaties?

Mary: “Gemeenten en belastingsamenwerkingen voeren dezelfde belastingprocessen uit. Het heffen en innen van lokale belastingen, het waarderen van objecten, het verlenen van kwijtschelding, het afwikkelen van bezwaarschriften en dergelijke: in de basis zijn het belastingprocessen, die in onze regio Rivierenland niet anders hoeven te zijn dan elders in het land. Toch voeren belastingsamenwerkingsverbanden of zelfstandige gemeenten die vaak op verschillende wijze uit.

Als we met z’n allen in staat zijn deze generieke processen te adopteren en verder te verbeteren, maakt dat het onderhouden en doorontwikkelen van een belastingpakket veel eenvoudiger. Wanneer we 90% van onze taken met een druk op de knop kunnen uitvoeren, dan kunnen we ons met meer aandacht buigen over de uitzonderingen.”


Marijn: “BSR werkt op dit vlak nauw samen met de dienst belastingen van de gemeente Amsterdam. Aan de ene kant kijken wij als twee ervaren partijen naar de belastingprocessen, waarbij wij inmiddels komen tot generieke processen. Er is tenslotte veel overlap. Deze samenwerking zien wij als een community waarbij andere toetreders van harte welkom zijn, op het moment dat zij deze generieke processen adopteren.


Aan de andere kant werkt Centric met Amsterdam en BSR samen om, op basis van deze generieke processen, invulling te geven aan een centrale SaaS-omgeving bij Centric, die andere organisaties ook kunnen gebruiken. Op deze manier geven we gezamenlijk invulling aan het gedachtengoed van de beweging Common Ground: de stapsgewijze modernisering van de IT-infrastructuur van decentrale overheden.”

De vernieuwde belastingapplicatie werkt met geïntegreerde GEO-informatie waardoor allerlei gegevens ook geografisch te duiden zijn. Waarom is dat handig?

Marijn: “Visualisatie van data is natuurlijk meer en meer in opkomst. Geografische informatie speelt daarin een belangrijke rol. Door informatie in verschillende kaartlagen over elkaar te leggen, zijn verbanden veel sneller zichtbaar. Het maakt het voor medewerkers makkelijker om verbanden te leggen en werkzaamheden kunnen vanuit een kaart gestuurd worden, in plaats van uit een dataset. Dat werkt een stuk intuïtiever.”


‘BSR legt belastingaanslagen op, wij zijn niet opgericht voor het beheren van software’

Een van de voordelen van SaaS is dat het eenvoudiger beheer leidt tot een hoger innovatietempo. Hoe gaan de belastingplichtige burgers en bedrijven daarvan profiteren?

Mary: “Voor de belastingprocessen geldt dat deze betrouwbaar moeten zijn en dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Dit vraagt om een strakke inrichting van deze processen. Aan de voorkant kunnen we dan optimale flexibiliteit en gebruikersgemak bieden.”


Marijn: “Neem als voorbeeld Netflix of Spotify: de achterliggende processen van deze applicaties zijn zeer rigide ingericht en dat maakt het mogelijk dat miljoenen mensen van deze diensten wereldwijd probleemloos kunnen gebruiken.

Tegelijkertijd heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om de software naar eigen wens in te richten. Ditzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld het bankwezen: zeer strakke financiële processen, maar prachtige apps waarmee de gebruiker al zijn bankzaken in slechts een paar handelingen kan uitvoeren. Als we dit voor het belastingdomein ook zo realiseren, maken wij het voor onze medewerkers én voor de belastingbetaler nog vele malen makkelijker. Standaard en toch flexibel, het kán.”

‘Als 90% met één druk op de knop kan, is er meer ruimte voor de uitzonderingen’

In de visie van BSR staat dat je met leveranciers een relatie wil die gebaseerd is op partnership. Hoe ziet dat eruit?

Mary: “Je moet datgene doen waar je goed in bent. Als uitvoeringsorganisatie zijn wij goed in belastingprocessen, in heffen, innen en waarderen. Op andere onderdelen worden wij graag ontzorgd en geadviseerd, waarbij wij de juiste partners zoeken. Een goede partner van BSR denkt proactief mee en helpt ons onze dienstverlening naar een hoger plan te tillen.


De samenwerking met Centric vraagt om nauwe afstemming tussen partijen.Zo zijn we lid van de Gebruikersvereniging Centric en zitten we aan bij het Directeurenoverleg Belastingsamenwerkingsverbanden. Wij denken mee met Centric, Centric denkt mee met ons. Dat is partnership zoals wij het graag zien.”

‘Dat is partnership zoals wij het graag zien’